Sluttrapport Forebygging og Rehabilitering

Frist

Sluttrapporten må leveres i ExtraWeb innen 15. februar året etter prosjektet er sluttført.

OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

Innhold

Sluttrapporten skal inneholde:

  • Bakgrunn for prosjektet og målsetting
  • Prosjektgjennomføring og metode
  • Resultater og resultatvurdering
  • Oppsummering med konklusjon og videre planer

Les mer om sluttrapportering i «Veileder for skriving av sluttrapporter». Den er laget som hjelpemiddel for de som har mottatt midler fra Stiftelsen Dam.

Les også om sluttrapportering i brukerveiledning i ExtraWeb.

Kreditering

Kreditering av Stiftelsen Dams finansiering gjelder for alle prosjekter. Les mer om kreditering og logo her.

Evaluering

Ved sluttrapportering skal prosjektleder gjennomføre en enkel egenevaluering. Den består av 13 spørsmål med ulike svarkategorier.

Evalueringen benyttes i Stiftelsen Dams arbeid med kvalitetssikring av søknadsprosessen og oppfølgingen av prosjektene.