Søknadsfrister

Her får du oversikt over Stiftelsen Dams ulike søknadsfrister.

Stiftelsen Dam har seks søknadsfrister for totalt seks programmer. I tillegg er det to ulike frister for å levere fremdriftsrapport:

17. februar:

  • Søknadsfrist skissesøknad for Forskning

15. mars:

  • Søknadsfrist for Helse vår
  • Søknadsfrist for Ekspress vår

1. juni:

  • Fremdriftsrapport Helse vår

10. juni:

  • Søknadsfrist full søknad for Forskning

15. september:

  • Søknadsfrist for Helse høst
  • Søknadsfrist for Ekspress høst
  • Søknadsfrist for skissesøknader Utvikling

1. desember

  • Frist for fremdriftsrapport Helse høst, Utvikling og Forskning

15. desember:

  • Søknadsfrist for full søknad Utvikling

Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR Stiftelsen Dams frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid!

Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra Stiftelsen Dam her.