Statistikk

Statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger.

Stiftelsen Dam krever forhåndsregistrering av alle studier, for å forhindre publiseringsskjevhet. Foto: Adobe Stock

Her presenteres oppdatert statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for Stiftelsen Dams styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg på joh@extrastiftelsen.no

Forskning

Oppdatert 28.10.19: Til og med tildelingen i 2019

Helse

Oppdatert 27.06.19: Til og med Helse vår 2019

Ekspress

Oppdatert 27.06.19: Til og med Ekspress vår 2019

Totalt, alle ordninger

Oppdatert 05.01.19: Inkluderer alle tildelinger i 2018

Spørreundersøkelser

Vi gjennomfører også regelmessige spørreundersøkelser blant våre søkere, prosjektkoordinatorer, fagutvalg og generalsekretærene i våre medlemsorganisasjoner. De oppsummerte resultatene fra dem kan studeres på www.extrastiftelsen.no/undersokelser