Statistikk

Statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger.

Stiftelsen Dam krever forhåndsregistrering av alle studier, for å forhindre publiseringsskjevhet. Foto: Adobe Stock

Her presenteres oppdatert statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for Stiftelsen Dams styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med programsjef Jan-Ole Hesselberg på joh@dam.no

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Pågående med løpende søknadsfrist. Oppdateres fortløpende.

Helse

Oppdatert 18.06.20: Til og med Helse vår 2020

Ekspress

Oppdatert 18.06.20: Til og med Ekspress vår 2020

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Oppdatert 30.04.20

Totalt, alle ordinære programmer

Oppdatert 20.04.19: Inkluderer alle tildelinger i 2019

Utvikling

Oppdatert 25.02.20: Til og med Utvikling 2020

Forskning

Oppdatert 28.10.19: Til og med tildelingen i 2019