Statistikk

Statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger.

Stiftelsen Dam krever forhåndsregistrering av alle studier, for å forhindre publiseringsskjevhet. Foto: Adobe Stock

Her presenteres oppdatert statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for Stiftelsen Dams styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med programsjef Jan-Ole Hesselberg på joh@dam.no

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Oppdateres løpende fra og med 14. april

Totalt, alle ordinære programmer

Oppdatert 20.04.19: Inkluderer alle tildelinger i 2019

Utvikling

Oppdatert 25.02.20: Til og med Utvikling 2020

Helse

Oppdatert 17.12.19: Til og med Helse høst 2019

Forskning

Oppdatert 28.10.19: Til og med tildelingen i 2019

Ekspress

Oppdatert 17.12.19: Til og med Ekspress høst 2019