Utlysninger

På denne siden finner du Stiftelsen Dams utlysinger.

På denne siden vil du finne aktuelle utlysninger. Utlysningen gjøres kjent én til to måneder før søknadsskjemaene åpner. Du finner også tidligere utlysninger på denne siden.

Dersom du klikker på navnet til programmet vil du komme til en egen nettside for det aktuelle programmet. Der vil du finne all informasjon du trenger for å søke prosjektmidler.

Helse

Aktuell utlysning: Helse vår 2021

Forskning

Aktuell utlysning: Forskning 2021

Ekspress

Aktuell utlysning: Ekspress vår 2021

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Utlysning

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Utlysning

Tidligere utlysninger

2020:

Utlysning Ekspress høst 2020

Utlysning Utvikling 2021

Utlysning Helse høst 2020

Utlysning Forskning 2020

Utlysning Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Utlysning Helse vår 2020

Utlysning Ekspress vår 2020

Før 2020:

Det som tidligere het retningslinjer vil bli implementert i hver enkelt utlysning, men med mulighet for noen endringer fra gang til gang. Dersom du ønsker å se retningslinjene for de ulike programmene, slik de har vært i 2019, kan du se her:

Retningslinjer for Helse

Retningslinjer for Forskning

Retningslinjer for Utvikling

Retningslinjer for Ekspress