Utvikling

Her finner du informasjon om programmet Utvikling.

I februar 2019 ga styret grønt lys til pilotordningen Utvikling.

Utvikling er stiftelsens nyeste program, lansert i 2019.

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Forrige utlysning: Utvikling 2021

Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Programmet Utvikling bruker søknadssystemet SurveyMonkey Apply.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her


Viktige datoer for Utvikling:

  • 20. mai: Utlysning
  • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
  • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad
  • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
  • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad
  • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)

Husk at søkerorganisasjonene har frist FØR Stiftelsen Dams søknadsfrister, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.


Eksempler på utviklingsprosjekter:

Den første tildelingen til utviklingsprosjekter skjedde 15. februar 2020. Les gjerner mer om tildelingen her.

På denne siden finner du oversikt over alle prosjektene som fikk midler gjennom Utvikling 2020.


Relevante sider for Utvikling:

For søkere:

Om søknadsbehandlingen: