Utvikling

Her finner du informasjon om ordningen Utvikling.

I februar 2019 ga styret grønt lys til pilotordningen Utvikling.

Ordningen Utvikling er stiftelsens nyeste ordning, lansert i 2019.

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden, som maks kan være to år.

Søknadsprosessen for ordningen Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Ordningen Utvikling bruker søknadssystemet SurveyMonkey Apply.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Viktige datoer for ordningen Utvikling:

  • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
  • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad
  • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
  • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad
  • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)

Eksempler på utviklingsprosjekter:

MedMonitor: Riktig medisin

God forskning på barnas premisser

*obs! disse har fått midler gjennom ordningen Helse, før Utvikling ble egen ordning.

Relevante sider for ordningen Utvikling:

For søkere:

Om søknadsbehandlingen: