Viktige datoer

Her finner du en oversikt over viktige datoer for søknader og tildelinger i Stiftelsen Dam.

Helse vår

 • Utlysning av midler: Innen 15. november
 • Søknadsskjema åpner: 2. januar
 • Søknadsfrist: 15. mars
 • Tildeling: 15. juni (klokken 13)
 • Utbetaling av midler: ca 1. juli

Helse høst

 • Utlysning av midler: Innen 15. april
 • Søknadsskjema åpner: 2. juni
 • Søknadsfrist: 15. september
 • Tildeling: 15. desember (klokken 13)
 • Utbetaling av midler: ca 1. februar

Les mer om ordningen Helse her

Ekspress vår

 • Utlysning av midler: Innen 15. november
 • Søknadsskjema åpner: 2. januar
 • Søknadsfrist: 15. mars
 • Tildeling: 15. mai (klokken 13)
 • Utbetaling av midler: ca 1. juni

Ekspress høst

 • Utlysning av midler: Innen 15. april
 • Søknadsskjema åpner: 2. juni
 • Søknadsfrist: 15. september
 • Tildeling: 15. november (klokken 13)
 • Utbetaling av midler: ca 1. desember

Les mer om ordningen Ekspress her

Forskning

 • Utlysning av midler: Innen 15. november
 • Søknadsskjema åpner: 2. januar
 • Søknadsfrist skissesøknad: 17. februar
 • Svar på skissesøknad: 14. april
 • Søknadsfrist, utvidet søknad: 10. juni
 • Tildeling: 15. oktober
 • Utbetaling av midler: cirka 1. februar

Les mer om ordningen Forskning her

Utvikling

 • Utlysning av midler: 2. juni
 • Søknadsfrist, skissesøknad: 15. september
 • Svar på skissesøknad: 15. oktober (klokken 13)
 • Søknadsfrist, full søknad: 15. desember
 • Tildeling: 15. februar (klokken 13)
 • Utbetaling: 1. mars

Les mer om ordningen Utvikling her

Husk at søkerorganisasjonene har frister FØR Stiftelsen Dams søknadsfrister, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.

Administrasjonstillegg

 • Utbetales i juni året etter innvilgelse av prosjektmidler til Helse og Forskning. Det følger ikke administrasjonstillegg med Ekspress-prosjekter.

Se for øvrig utlysningstekster for retningslinjer for alle programmene her.