La deg inspirere av hva disse organisasjonene har fått til:

Siste nytt:

Slik fordelte vi midlene i 2018


55 55 % gikk til Helse
29 29 % gikk til Forskning
12 12 % gikk til administrasjonstillegg (i organisasjonene)
4 4 % gikk til Ekspress

Totalt 279 mill fordelt på 1.002 prosjekter

  • · 55 % gikk til Helse
  • · 29 % gikk til Forskning
  • · 12 % gikk til administrasjonstillegg (i organisasjonene)
  • · 4 % gikk til Ekspress

26 26 % til somatisk helse
37 37 % til psykisk helse
17 17 % til tiltak for funksjonshemmede, kronikere og pårørende
16 16 % til bedre levekår
4 4 % til andre områder

Helseområder

  • · 26 % til somatisk helse
  • · 37 % til psykisk helse
  • · 17 % til tiltak for funksjonshemmede, kronikere og pårørende
  • · 16 % til bedre levekår
  • · 4 % til andre områder

Slik fordelte Stiftelsen Dam midlene i 2018