Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Historie

I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende tv-spill, der overskuddet skulle tilfalle frivillige helseorganisasjoner. I 1993 etablerte de Stiftelsen Dam (daværende Stiftelsen Helse og Rehabilitering), som i dag består av 38 medlemsorganisasjoner, med til sammen over 1,6 millioner medlemskap bak seg.

I mars 1996 inngikk Stiftelsen Dam avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av Extra-spillet. Spillet ble lansert på NRK1 28. september 1996, og ble umiddelbart en suksess. Det var – og er – et bærende prinsipp at alle frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjoner skulle ha muligheten til å ta del i overskuddet fra spillet.

I 2010 skiftet stiftelsen navn til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Extra-spillet ble overdratt Norsk Tipping 1. januar 2016, og etter dette mottar Stiftelsen Dam en prosentandel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping. Siden oppstarten har Stiftelsen Dam fordelt over fire milliarder kroner til frivillige helseprosjekter over hele landet.

Fordeling året 2018

279 millioner kroner fordeles på
1.002 helseprosjekter til
101 frivillige organisasjoner over hele landet.