Rapport: Bedre søknadsbehandling

I rapporten «Bedre søknadsbehandling» beskriver vi forskningen, analysene og argumentene som ligger til grunn for hvordan Stiftelsen Dam organiserer sine tildelingsprosesser. Målet er at rapporten skal være til nytte og inspirasjon for alle som driver søknadsbehandling.

Utgaver:

Tilbakemeldinger

Vi ønsker kritiske blikk på våre prosesser velkomne og ber leseren av rapporten melde alle innspill, store som små, via skjemaet under.

Tilleggsinformasjon

Bedre søknadsbehandling 2020

Boxplot av fagutvalgsmedlemmenes karaktersetting i Forskning 2020, runde 1