Styret

Øverst fra venstre: Kari Sundby, Anne Elisabeth Eriksrud, Gry Lunde, Ingrid Stenstadvold Ross, Jon Halvorsen, generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen. Foran fra venstre: Tore Roald Riedl, Anders Hegre og Linda Berg-Heggelund. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Styret i Stiftelsen Dam består av følgende personer:

Avdelingsleder Ingrid Stenstadvold Ross – styreleder (Kreftforeningen)
Organisasjonsleder Jon Halvorsen – nestleder (Norsk Folkehjelp)
Generalsekretær Linda Berg-Heggelund (Mental Helse)
Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud (Norges Astma- og Allergiforbund)
Forbundsleder Arne Lein (Norges Handikapforbund) (fraværende da bildet ble tatt)
Generalsekretær Gry Lunde (ADHD Norge)
Leder av interessepolitisk avdeling Merete Orholm (Hørselshemmedes Landsforbund) (permanent møtende vara for Anders Hegre)
Advokat Tore Roald Riedl (Den Norske Advokatforening)
Generalsekretær Kari Sundby (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk)