Generalsektretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Yann Aker

Over 1 million medlemmer står bak Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner. Det siste året har vi spurt organisasjonene hvordan overskuddet fra Extra-spillet best kan brukes til å styrke organisasjonene når de skal møte sine utfordringer på helsefeltet.

Hvert år får hundrevis av prosjekter midler, mens mange gode prosjekter dessverre ikke får støtte.

Det står nemlig ikke på de gode ideene! Organisasjonene ønsker likevel å bruke pengene bedre.

Medlemsorganisasjonene til Stiftelsen Dam ønsker i sine høringssvar at:

• Virksomhetsområdene forebygging og rehabilitering skal slås sammen. Organisasjonene opplever det vanskelig å velge mellom dem når de skal søke prosjektstøtte.

• Forskningsstøtten må få nytt fokus, og orienteres mot brukernære helseutfordringer.

• Tilrettelegging for frivillighet, likepersonsarbeid og brukermedvirkning skal telle mer i vurderingen av søknadene.

• Extra-prosjekter alltid skal kjennetegnes av faglighet.

• Det skal lønne seg å være medlem i Stiftelsen Dam.

Statsminister Erna Solberg fastslo ved framleggelsen av den foreslåtte strategien «HelseOmsorg 21» at det forskes minst på det vi trenger å vite mest om i helsetjenesten. Frivilligheten står nærmest utfordringene ute i norske lokalsamfunn, og vet ofte best hva som fungerer. Organisasjonene som mottar midler fra Stiftelsen Dam vet hvilke utfordringer statsministeren snakker om, og de gjør noe med dem.

Stiftelsen Dam arbeider for å sikre frivilligheten nok penger til gjennomføre sine prosjekter. Disse prosjektene vet vi bidrar til bedre helse i befolkningen: i frivilligheten ligger det ektefølte engasjementet for menneskers helse gjennom aktivitet, tilhørighet og mestring.

Prosjektene som får penger fra Stiftelsen Dam bygger kompetanse og kunnskap om hva som faktisk virker i det lokale helsearbeidet. Dette skal være penger som ikke styres av offentlige myndigheter, men som prioriteres dit hvor frivillig­heten selv ser at det trengs. Fagligheten skal utvikles og styrkes gjennom våre tildelinger. Dette er hva Stiftelsen Dams virksomhet bygger på.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen