Ekspress er en pilotordning som gir Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner muligheten til å få en raskere søknadsbehandling og et forenklet søknadsskjema på sine mindre prosjekter.

Kan bli fast ordning

Til sammen har fem millioner kroner blitt tildelt gode ideer over hele landet gjennom Ekspress, ideer som nå kan bli til virkelighet, takket være Extra-midlene.

Stiftelsen Dam er i gang med å evaluere om Ekspress skal fortsette i 2015. I løpet av mars 2015 vil styret ta en beslutning på om dette er en ordning vi skal fortsette med eller ikke. Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger og takker alle som har vist interesse og søkt om støtte til sitt prosjekt.

Les mer om hvordan man søker støtte gjennom Ekspress her.

Ekspress på TV

Ekspress-prosjektene har mulighet til å vinne 25.000 kroner ekstra gjennom Extra-trekningen på NRK1, tirsdag klokken 18.30. For å kunne delta i denne trekningen er vi avhengig av bilder fra prosjektet.

Krav til bilder:
– Minst fire-fem bilder av god kvalitet. Uklare bilder egner seg ikke
– Liggende stilling, ikke stående
– Varierte bilder i forskjellige situasjoner
– Alle på bildet må ha gitt samtykke til bruk av bildene
– Alle på bildene må være over 18 år.

Bildene sendes til post@dam.no.

Stiftelsen Dam ønsker lykke til med gjennomføringen!

Se liste over hvilke prosjekter som mottar midler gjennom Ekspress her