Foto: Vestre Toten Venstre

I leserinnlegget, som sto på trykk i Oppland Arbeiderblad sist lørdag, tar Ringerud til orde for et styrket samarbeid mellom frivilligheten og kommunene.

«Folkehelseloven sier at kommunen skal samarbeide med frivilligheten. I samarbeid med frivilligheten kan det utvikles aktiviteter og løsninger som supplement til kommunens velferdsordninger og i forebyggende arbeid innen fysisk og psykisk helse», skriver hun i innlegget.

Faksmilie: Oppland Arbeiderblad, 29. august 2015

Startet prosjekt med støtte fra Stiftelsen Dam
Ringerud har selv vært med på å starte prosjektet Eldre som ressurs for barn, som fikk støtte av Stiftelsen Dam. Prosjektet ble etterhvert permanent, da under navnet Besteforeldre i skolen.

«Med velvillighet og engasjement fra skolen og god hjelp fra Geir Sollie på Kulturkontoret, ble det et svært vellykket prosjekt som har vakt oppmerksomhet nasjonalt og til og med internasjonalt. Men viktigst av alt at det har fortsatt i alle disse årene på skolen vår til glede for elevene og i høyeste grad for de eldre hjelperne: Det er så viktig med frivillighet – for den som mottar og ikke minst for den som gir», skriver Ringerud i debattinnlegget i Oppland Arbeiderblad.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er glad for at tidligere mottakere av midler fra Stiftelsen Dam løfter den viktige frivillige helseinnsatsen.

– Det er flott at Ringerud løfter frem den viktige frivillige helseinnsatsen som skjer rundt omkring i kommunene. Stiftelsen Dam muliggjør mye av dette, sier han.

Viktig å synliggjøre frivillig innsats
Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse, og støtter frivillige prosjekter innenfor helse og rehabilitering med nesten 240 millioner kroner i året. Lillehagen understreker at den frivillige innsatsen er svært viktig for mange tusen mennesker hvert år. Han er glad for at Kristin Ringerud tar til orde for å styrke koordineringen av dette arbeidet.

– Frivillig arbeid skiller seg fra annet arbeid, og mange frivillige bidrar sterkt til å øke livskvaliteten til mennesker rundt seg – uten å få en krone i lønn. Stiftelsen Dam er opptatt av å synliggjøre denne innsatsen, og vi er glad for at Kristin Ringerud er med på å løfte frivilligheten, sier Lillehagen.