Ekspress har bidratt til mye lokal aktivitet allerede. Her fra prosjektet «Led oss opp i fristelsen» i regi av Norges Blindeforbund Møre og Romsdal, der ti blinde med ledsagere fikk dra på fjelltur. Foto: Norges Blindeforbund

– Selv om søknadssummene ikke er så store, vil det i flere tilfeller ha betydning for om vi kan gjennomføre aktiviteten eller ikke, sier Evelyn Baklund i Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter Oslo.

Hun er en av prosjektlederne som har søkt om midler gjennom Ekspress, og bekrefter hensikten med ordningen.

– Kort vei fra idé til igangsetting har vært et ønske fra medlemsorganisasjonene våre. Derfor er vi glad for at vi har fått til denne ordningen, der behandlingstiden er maksimalt åtte uker. Det gjør at mange mindre prosjekter realiseres raskt, til glede for brukerne, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Raskt og enkelt

Da søknadsfristen for Ekspress gikk ut tirsdag 15. september hadde det kommet inn 427 søknader fra samtlige medlemsorganisasjoner. Totalt er det søkt om 10,8 millioner kroner, mens rammen for støtte er på fem millioner kroner.

– Vi er kjempefornøyde med at vi har mottatt så mange søknader. Det vitner om at frivilligheten blomstrer, og vi er stolte av å bidra til dette, sier Lillehagen.

Dette er den første ordinære Ekspress-runden, etter at ordningen ble gjort permanent før sommeren i år. Ekspress er – som navnet tilsier – en ordning der det skal gå kort tid fra man søker, til man får midler. Det er kun medlemsorganisasjonene som kan søke, og prosjektene skal i hovedsak stimulere lokal aktivitet. Det er mulig å søke om mellom 5.000 og 30.000 kroner.

 

Ekspress gleder mange, for relativt små summer. Her er det bedriftsidretten i Nord-Trøndelag, som har fått støtte til å sette i gang et lavterskeltilbud for regionens innbyggere med å reklamere for hva regionen har å by på av aktiviteter og destinasjoner, og merking av disse, samt lage et turhefte. Foto: Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets

– En suksess

– Ekspress har på kort tid blitt en stor suksess. For oss i Stiftelsen Dam har det vært veldig hyggelig å få bidra til så mye lokal aktivitet rundt om i hele landet, for relativt små midler, sier Lillehagen.

Flere medlemesorganisasjoner bekrefter at Ekspress sørger for at prosjekter, som ellers ikke ville blitt noe av, har blitt realisert det siste året.

– Ekspress har vi svært gode erfaringer med, og lokallagene er strålende fornøyde med en raskere og enklere søknadsgang, sier prosjektkoordinator i Norges Handikapforbund, Linda Åsheim.

Avgjørende for engasjementet

Hun får støtte fra prosjektkoordinator i Norges Astma- og allergiforbund, Mari Øvergaard:

– Ekspress er viktig for oss, og lokalforeninger har virkelig fått opp øynene for denne ordningen. Mange søker, mange har fått midler og mange melder tilbake at dette en veldig bra ordning!

Øvergaard påpeker at de ordinære Extra-søknadene til tider er en omfattende prosess, og at Ekspress derfor er et fint tilskudd til dem som har gode ideer til aktiviteter i nærmiljøet.

– Med Ekspress har man mulighet til å sende inn søknad i stor grad på eget initiativ, og man har mulighet til å sette igang prosjektet mens man fortsatt har ideen friskt i minne. Dette er avgjørende for at engasjementet rundt en prosjektidé ikke skal forsvinne mens man venter, sier hun.

Det er stor spennvidee i Ekspress-prosjektene. Her fra Norsk Folkehjelp på Hadeland, som fikk midler til prosjektet «Sammen for samfunnets sikkerhet, fra menigmann til redningsmann», der de utdannet ti nye førstehjelpere, som kan bidra i ulike redningsoppdrag. Foto: Norsk Folkehjelp

– Står på for nærmiljøet

Ekspress er en ordning for Stiftelsen Dams 30 medlemsorganisasjoner. Målet er aktivitet i de mange lokalmiljøene rundt om i landet. Prosjektene skal også i hovedsak basere seg på frivillighet. Med søknadsbunken som nå har kommet inn, mener generalsekretær, Hans Christian Lillehagen, at målet i stor grad er på vei til å bli realisert.

– Ekspress-prosjektene er frivillig innsats på sitt beste, der lokale organisasjoner står på for sitt eget nærmiljø, sier han.

Dette er Ekspress

  • En ordning for Stiftelsen Dams 30 medlemsorganisasjoner.
  • Søknadsfrist to ganger i året, og maksimalt åtte ukers behandlingstid.
  • Målet er kort vei fra idé til gjennomføring.
  • Da søknadsfristen gikk ut 15. september hadde det kommet inn 427 søknader.
  • Samtlige medlemsorganisasjoner har sendt inn søknader.