Generalsektretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Yann Aker

– Tidligere idrettsutøvere som reklamerer for spill som er ulovlige i Norge, bidrar til å undergrave norsk frivillighet, sier generalsektretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Svært uheldig

Han reagerer sterkt på de siste ukenes oppslag i Dagens Næringsliv, der det avdekkes at en rekke utenlandske spillselskaper bruker redaksjonelt ansatte i norske medier, som sine ambassadører. Eksempelvis har Betsson-eide NordicBet bekreftet ovenfor Dagens Næringsliv at tidligere Bernt Hulskers engasjement på VGTV var en sentral grunn for dem til å inngå kontrakt med ham.

Dette, i kombinasjon med reklame på norske tv-kanaler som sender fra utlandet, gir en svært uheldig snikreklame, mener Lillehagen.

– Vi er bekymret for utviklingen og ber myndighetene styrke Lotteritilsynets muligheter å slå ned på uønsket reklame, sier han.

«Dei fleste bryr seg ikkje»

Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Atle Hamar, skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv, at både spillselskapene og tv-kanalene bevisst omgår lovverket.

«Spelselskapa og TV-kanalane kjenner sjølvsagt det norske lovverket, men dei fleste bryr seg ikkje, og alle skjønar kvifor. Spelselskapa sit nemleg igjen med langt over ein milliard kroner netto i året på nordmenn som spelar på nettet – TV-kanalane får reklameinntekter som nærmar seg ein halv milliard i året», skriver han i kronikken.

– En trussel

Han får støtte fra generalsektrætr i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, som mener det må slås hardt ned på denne typen snikreklame.

– Myndighetene må være like strenge med denne type snikreklame som for reklame knyttet til alkohol og tobakk. Det er en trussel mot den norske enerettsmodellen at reklame for illegale spill vises på norske TV-skjermer.

Dette sier lovverket:

  • Bare spillselskaper med lisens har lov til å drive forretning i Norge. Per i dag gir det et spillmonopol til Norsk Tipping (herunder Extra, som Stiftelsen Dam eier) og Norsk Rikstoto.
  • Det er lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven som regulerer hvilke pengespill som er lovlig i Norge, og som dermed kan markedsføres.
  • Det er ulovlig å markedsføre alle andre pengespill som tilbys på internett i Norge.