Faksimile: norsk-tipping.no

Forbundet mot Rusgift har tidligere fått midler til et prosjekt som dreier seg om sosialt ansvar og personlig alkoholatferd.

Her har de blant annet jobbet for alkoholfrie miljøer for ungdom, der de ønsker å sørge for at noen går i spissen for dem som på en eller annen måte har et vanskelig forhold til rus, ved å skape alkoholfrie områder i samfunnet.

Forbundet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre, og holdtlokale møteserier om temaet.

Tirsdag ble prosjektet den heldige vinneren av 25.000 kroner på Extra-trekningen på Nrk. Pengen skal de bruke til å oppdatere sitt studiehefte «Ecstasy – Ekstase – Virkelighet».

Vi gratulerer, og ønsker lykke til med arbeidet!

Gjennom informasjonsmateriell og lokale møter har Forbundet mot rusgift gått i bresjen for å skape alkoholfrie miljøer for ungdom. Foto: Forbundet mot rusgift