Hans Christian Lillehagen.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet, som kom onsdag, å sette av seks millioner kroner til å styrke rekrutteringen til de frivillige organisasjonene. I tillegg foreslås det at gebyret for å stå i frivillighetsregisteret slettes.

– Det er gledelig at regjeringen ser verdien av den frivillige innsatsen, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Regjeringen foreslår å bruke midlene på en kampanje for å fremme sosialt fellesskap, inkluderende mtøeplasser og deltakelse i alle typer frivillige organisasjoner over hele landet.

Viktig for mange mennesker

Stiftelsen Dam har 30 medlemsorganisasjoner og over 250 søkerorganisasjoner, som tilsammen utgjør en stor del av den frivillige helseinnsatsen i Norge.

Andelen søknader om prosjektstøtte har også økt i inneværende år.

– Det viser at den frivillige innsatsen er svært viktig for veldig mange mennesker, sier Lillehagen.

Frivillige organisasjoner utgjør en svært viktig sosial arena i Norge. Den frivillige helseinnsatsen er også et nødvendig supplement til de offentlige helsetjenestene, og behovet er økende.

Flere vil bli frivillige

Ifølge Frivillighet Norge er det så mange som 1 av 4 som ikke er frivillig i dag, som ville blitt det om noen hadde spurt. Imidlertid er det mange organisasjoner, særlig de små, som ikke har ressurser til å rekruttere utenfor egne nettverk.

– Det er viktig at regjeringen bidrar til at flere kan bli frivillige. Vi ser fram til at både våre medlems- og søkerorganisasjoner blir styrket, samt at frivilligheten for øvrig får et løft, sier Lillehagen.

Stiftelsen Dam

  • Frivillighetens egen stiftelse.
  • Eier Extra-spillet, og fordeler overskuddet til frivillig helseinnsats.
  • I 2015 fordeles 238 millioner kroner på over 600 helseprosjekter til 107 frivillige organisasjoner over hele landet.