Rådet for pyskisk helse var Stiftelsen Dams femte medlemsorganisasjon, da de ble med i 1998.

Allerede ved den første tildelingen mottok de 19,6 millioner kroner, som et resultat av Rådets arbeid for gjennomslag for likestilling mellom somatiske og psykiske lideleser.

Svært viktig arbeid

Rådet for psykisk helse har mottatt støtte fra Stiftelsen Dam til nærmere 400 prosjekter. Det er derfor med stolthet at vi i dag kan gratulerer dem med 30-årsdagen.

– Rådet har gjort et svært viktig arbeid for å løfte og sette fokus på psykiske lideleser, i samfunnet generelt og i helsevesenet. At somatiske og psykiske lidelser nå har blitt likestilt skal de ha størstedelen av æren for, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

– Gir håp

Flere av Rådets Extra-prosjekter har gjort stor suksess, blant annet Go Campus, som nå er spredt til 11 av landets fylker. Prosjekter har utarbeidet en enkel metodikk for å hjelpe unge med psykiske utfordringer til å fullføre høyere utdannelse.

Nylig ble det arrangert et seminar om Go Campus, der blant annet statsministeren deltok. Erna Solberg understreket at arbeidet til Rådet for psykisk helse gir håp.

Det er en uttalelse Stiftelsen Dam støtter seg til.

– Vi er veldig stolte av å ha bidratt til å realisere så mange av prosjektene til Rådet for psykisk helse, og det er sterkt og se hva prosjektene har betydd for så mange enkeltmennesker, sier Lillehagen.

– Gratulerer

I dag, torsdag 8. oktober, feires 30-årsdagen til Rådet for psykisk helse med et eget jubileumsarrangement.

– Jeg vil benytte anledningen til å gratulerer Rådet med psykisk helse med 30-årsdagen, og ser fram mot et godt samarbeid også i årene som kommer, sier Lillehagen.