Haptisk kommunikasjon dreier seg om læren om berøring og kommunikasjon via berøring. Nylig arrangerte Norges Blindeforbund i Møre og Romsdal kurs for både medlemmer og ledsagere i haptisk kommunikasjon. Foto: Norges Blindeforbund

«Gi meg et hint» er navnet på prosjektet som tirsdag vant 25.000 kroner på Extra-trekningen på Nrk.

Prosjektet, som er i regi av Norges Blindeforbund i Møre og Romsdal, dreier seg om haptiske signaler tilpasset blinde, svaksynte og deres ledsagere.

Haptiske signal er en tilbakemeldingsteknologi basert på haptikk, læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring. Signalene beskriver omgivelsene.

Blinde mister fordelen det er å lese kroppsspråk hos andre. Da er berørings-kommunikasjon en fin måte å kompensere på og få oversikt over omgivelsene, både fysisk og sosialt. Målet er å redusere antall misforståelser og utfylle andre former for kommunikasjon.

Norges Blindeforbund Møre og Romsdal ønsket å arrangere en kurshelg for å se nytteverdien av haptisk kommunikasjon tilpasset blinde og svaksynte. Opplæring av ledsagere i bruk av haptiske signal som kan danne en spesialisert ledsagerbank.

Vi gratulerer med ekstra midler, og ønsker lykke til med det videre arbeidet!

Faksimile: norsk-tipping.no