Jan-Ole Hesselberg står på scenen under årets Lev Vel-konferanse.

HVEM?

Jan-Ole Hesselberg, ledende fagsjef i Stiftelsen Dam. Jan-Ole er utdannet psykologspesialist, og har i tillegg til egen praksis jobbet som fagansvarlig i Teddy TV, der han blant annet har jobbet med prosjekter som Folkeopplysningen på NRK 1. Han begynte i Stiftelsen Dam 1. januar 2016, og en av hans første arbeidsoppgaver blir å bidra på LEV VEL.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!

 

– Hva tenker du om «sykdomshierarkiet» i Norge?

– Det overrasker meg ikke at forskjellige lidelser har forskjellig status i helsepersonell sine øyne. Vi mennesker er raskt ute med å kategorisere ting rundt oss og å knytte følelser til dem. At det er slik betyr imidlertid ikke at det bør være slik, og i dette tilfellet bør det helt åpenbart ikke være slik.

– Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling?

– Det må skje gjennom aktiv prioritering av de sykdommene nederst i dette popularitetshierarkiet. Det har vi tradisjon for å gjøre i Norge, men det er fortsatt rom for forbedringer. Med tanke på hvor stor andel av de sykmeldte og uføre som utgjøres av mennesker med «upopulære» sykdommer som psykiske lidelser og muskel-/skjelettlidelser burde det være en god investering også.

– Prioriteringen av disse lidelsene må ikke begrenses til behandlingen av dem. Vi vet altfor lite om mange av disse lidelsene – både hva som er årsaken og hvordan man behandler dem på en god måte – så vi må også prioritere solid forskning.

– Hva skal du snakke om på Lev Vel?

– Jeg har fått gleden av å lede et gruppearbeid litt utenom det vanlige som jeg håper får folk til å både tenke og le litt.

LES ALT OM LEV VEL 2016 HER!

Meld deg på konferansen her!

Sjekk vår kampanjefilm:

Video: Cylinder Productions