Dag Album, professor ved Universitetet i Oslo kommer til LEV VEL 2016.

Professor Dag Album ved Universitetet i Oslo har forsket på prestisje og sykdom i flere tiår. Tirsdag 19. januar kommer han til Stiftelsen Dams LEV VEL-konferanse i Folkets Hus, for å forteller mer om sykdomshierarkiet.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!

 

– Hva tenker du om «sykdomshierarkiet» i Norge?

– Prestisjehierarkiet av sykdommer er en solid og varig del av medisinsk kultur.

– Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling?

– Jeg tror det er riktig at det kan føre til forskjellsbehandling. Hierarkiet vil neppe forsvinne. Men oppmerksomhet om det kan føre til at det betyr mindre.

– Hva skal du snakke om på Lev Vel?

– Jeg skal snakke om dette hierarkiet, hvilke typer sykdommer som kommer høyt og lavt, og hvordan det har utviklet seg fra 1990 til i dag. ​

 

LES ALT OM LEV VEL 2016 HER!

Meld deg på konferansen her!

 

Sjekk vår kampanjefilm:

Video: Cylinder Productions