Professor og allmennlege Edvin Schei har siden 1998 vært leder for Filosofisk Poliklinikk, som er en åpen debattarena om medisin og kultur. Han har også skrevet flere bøker, blant annet «Hva er medisin» (2007) og «Lytt. Legerolle og kommunikasjon» (2014). Schei underviser i lege-pasient-kommunikasjon, noe han i fjor ble hedret med Olav Thon-stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning for.

Tirsdag 19. januar kommer han til LEV VEL-konferansen.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!

– Hva tenker du om «sykdomshierarkiet» i Norge?

– At det er en realitet som preger dagliglivet til syke folk – noen får en sykdom som er «populær» og som de trygt kan fortelle om, andre vil helst holde sin lidelse skjult fordi den utløser skam og dårlig selvbilde, den innebærer stigma. Dette hierarkiet er ikke noe vi vet at vi driver med, men det er nok avgjørende for hvordan politikere, helsevesenet og media tenker om «utfordringene» innen helse.

– Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling?

– Først må vi forstå at det er slik vi alle tenker. Så må vi stritte imot. Mye kan gjøres ved at forbilder og offentlige personer viser seg frem med lavstatuslidelser, som da statsminister Bondevik ble sykmeldt for depresjon. Folk trenger konkrete eksempler og erfaringer med at folk som er sterke og «populære» kan vedstå seg de skammelige sykdommene – uten skam. Offentlighet og synlighet kan endre holdninger, slik det veldig raskt har skjedd med synet på homofili. Det er ikke lenge siden det var sykt, og sykt lite populært!

– Hva skal du snakke om på LEV VEL?

– I foredraget vil jeg snakke om sykdom og identitet, forståelse og forenkling, skam og kontroll.

 

LES ALT OM LEV VEL 2016 HER!

Meld deg på konferansen her!

 

Sjekk vår kampanjefilm her:

Video: Cylinder Productions

LES MER OM LEV VEL HER: