Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, åpner Lev Vel-konferansen tirsdag 19. januar.

Marianne Borgen (SV) er ordfører i Oslo, og har sittet i bystyret i byen i tilsammen nærmere 25 år. Borgen har også jobbet i Redd Barna, hun har vært avdelingssjef for sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i oslo og Akershus, og hun har vært faglig leder ved Barneombudets kontor.

Tirsdag 19. januar skal hun åpne LEV VEL-konferansen.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!

 

– Hva tenker du om «sykdomshierarkiet» i Norge?

– Holdningen til ulike sykdommer i helsevesenet, og i Norge, er urettferdig og denne konferansen er viktig for å skape debatt og endring i holdningene og prioriteringer. Forskjellsbehandlingen som mange opplever, og som nå forsking viser eksisterer, viser at dette er et samfunnsproblem Jeg er spesielt opptatt av manglende prioritering av psykisk helse, og har sett at ressurser til psykisk helse ofte nedprioriteres til fordel for somatisk helse.

– Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling?

– De som opplever å ha sykdommer som er lavt prioritert blir rammet hardt. De er syke, men må også rettferdiggjøre, forklare og forsvare sykdommen de har. Noen sykdommer har sterke interesseorganisasjoner og de vinner i prioriteringsdebatter om økonomi og forskningsmidler. Det er viktig med en holdningsendring både i helsevesenet og i samfunnet. Vi må ta forskningen om det eksisterende «sykdomshierakiet» på alvor.

– Hva skal du snakke om på Lev Vel?

– Jeg, som ordfører i Oslo, er glad for å få invitasjonen til å åpne denne viktige Lev Vel-konferansen, som setter søkelys på det eksisterende sykdomshierarkiet i norsk helsevesen, og som også vil bidra til å finne løsninger. Jeg vil snakke om holdninger og verdier som det norske samfunn står for, inkludering og at denne konferansen er en viktig debatt og talerør for de sykdommene som trenger søkelys, kompetanse, økonomi, ekspertise og forskning.

– Jeg vil si en takk til Gunhild Stordalen som gjennom å sette søkelys på sykdommen som har rammet henne; Systemisk Sklerodermi – en sykdom som oftes rammer damer, og som er en alvorlig kronisk sykdom. Gjennom hennes åpenhet har en ny behandlingsmetode bli tatt i bruk i Norge. Men slik skal det da ikke være, vi kan ikke ha et helsevesen der en trenger sterke kjentfolk som blir rammet av en sykdom før en får til en prioritering av sykdommen.

 

LES ALT OM LEV VEL 2016 HER!

Meld deg på konferansen her!

 

Sjekk vår kampanjefilm her:

Video: Cylinder Productions

LES MER OM LEV VEL HER: