Camilla Lyngen kommer til LEV VEL 19. januar.

Camilla Lyngen er styreleder i Unge Funksjonshemmede, der hun representerer Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom.

Tirsdag 19. januar kommer hun til LEV VEL-konferansen.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!

 

– Hva tenker du om «sykdomshierarkiet» i Norge?

– Jeg tenker at sykdomshierarkiet i Norge er noe media har skapt. Det er en utrolig uheldig utvikling med tanke på oss med mindre vanlige og «ikke populære» sykdommer og våre veier i helsevesenet og andre offentlige instanser. Man ser at de sykdommene som oftest er mest folkekjent også blir «frontet» både i media, kampanjer og av politikere. Dette gjør det ennå vanskeligere for oss som kjemper en allerede hard kamp mot det å bli trodd, få behandlingen som passer oss og få anerkjennelse i samfunnet. Det bør skje en forandring over hele fjøla.

– Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling?

– Man bør bevilge penger i like stor grad til de «mindre populære» sykdommene, sammenlignet med det for eksempel kreft får ut i fra størrelse på pasientgruppen. Det bør også innføres like tiltak hos alle som for eksempel pakkeforløpet, som alle avdelinger og sykdommer burde hatt. Det bør også bli flere arenaer der vi som kjemper for de «mindre populære» sykdommene kan bli hørt, og at det faktisk blir tatt til etterretning. Det bør også bli en mer jevn fordeling av mediedekning, pengeinnsamling til de mindre gruppene også, som for eksempel TV-aksjonen.

– Hva skal du snakke om på LEV VEL?Med vennlig hilsen

– Jeg skal snakke om stigmaet rundt funksjonshemming og jobb, og hvor vanskelig det kan være når man har en usynlig eller lite «populær» sykdom.

 

LES ALT OM LEV VEL 2016 HER!

Meld deg på konferansen her!

 

Sjekk vår kampanjefilm her:

Video: Cylinder Productions