Anita Killi kommer til LEV VEL-konferansen 19. januar.

Anita Killi har jobbet som filmskaper og regissør i 20 år. Hun har blant annet laget animasjonsfilmer i Trollfilm AS, som er en slags om brukskunst for barn og voksne, for nettopp å snakke om vansklige og tabulagte temaer.

Hennes siste film «Sinna Mann» (basert på boken med samme navn av Gro Dahle), omhandler vold i nære relasjoner, og fikk Stiftelsen Dams pris Gullegget for noen år tilbake. Filmen ble i 2010 den filmen i verden som fikk flest priser!

FIlmselskapet fikk gjennom Brystkreftforeningen penger til prosjektet «Mammas Hår», som egentlig er Anitas datters prosjekt. I filmen dokumenteres det gjennom bilder hvordan det er for fire barn at mor mister håret.

Tirsdag 19. januar kommer Anita til LEV VEL-konferansen.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og i dagene som kommer presenterer vi samtlige på våre nettsider!

 

– Hva tenker du om «sykdomshierarkiet i Norge?»

– Jeg har lite kjennskap til forskjellsbehandling innen ulike sykdommer, men tenker at det handler mye om holdninger til de ulike diagnosene, både i helsevesenet og hos pasienten selv. Jeg tror det også spiller mye inn hvem som blir syk og hvor i landet man bor.

– Hvordan tror du man kan få bukt med en slik forskjellsbehandling?

– Forskning, folkeopplysning og åpenhet er viktig for å gjøre mindre prioriterte sykdommer mer kjente og akseptert i befolkningen generelt. Her gjør Extrastiftelsen en unik jobb, som satser så bredt. Selv har jeg fått støtte til flere filmprosjekter, som er et medium det er lett å spre, og som lett fanger manges oppmerksomhet.

– Vi bør alle passe oss for å plassere skyldfølelser hos pasientene med tabubelagte sykdommer. Disse springer ofte ut fra psykisk helse. Jeg tror det er viktig også å se på årsaken til hvorfor man får mange av de nedprioriterte sykdommene.

– Medavhengige tror jeg for eksempel er en undervurdert gruppe. Mange bruker seg opp med å hjelpe andre.

– Hva skal du snakke om på LEV VEL?

– Når mamma blir Gollum … Hvordan er det for barna, og for meg, når mor mister håret, og er synlig syk. Jeg skal snakke om et lite filmprosjekt som heter «Mammas hår».

 

LES ALT OM LEV VEL 2016 HER!

Meld deg på konferansen her!

 

Sjekk vår kampanjefilm her:

Video: Cylinder productions