Foto: colourbox.com

– Forskning og kunnskapsbygging er viktig for de frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Siden starten i 1996 har Stiftelsen Dam støttet totalt 816 forskerstillinger gjennom organisasjonene, der mange av forskningsprosjektene har blitt til varige tilbud i helsetilbudet i Norge.

Ny søknadsrunde

1. mars 2016 åpnes en ny søknadsrunde for forskningsmiljøer, og midlene skal nå knyttes til forskning enda tettere opp mot helseutfordringene som innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

– Den nye innretningen åpner for viktig forskning som fram til nå ikke har hatt mange finansieringsmuligheter, forteller Lillehagen, og legger til at det er et ønske fra medlemsorganisasjonene til Stiftelsen Dame å innrette forskningen på denne måten.

– Det er organisasjonene selv som har sett dette behovet og bidrar til viktig kunnskap om pasientenes helsetjeneste, nærmest der behandlingen skjer ute i kommunene, og i krysningspunktet mellom behandlingsnivåene, sier han.

Forskning tett på brukerne

Målet er at forskningen som støttes av Stiftelsen Dam skal være så tett på brukerne som mulig.

– Brukermedvirkning får nå en større plass i Stiftelsen Dams forskning, både i utvikling av forskningsdesign og i selve gjennomføringen av forskningsprosjektene. Vi ser fram til å se hvilke søknader vi får inn på den nye ordningen, sier Lillehagen.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Yann Aker

Klinisk forskning

Selv om innretningen for forskningsmidler nå i hovedsak retter seg inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling, vil det fortsatt være mulig å søke om støtte til klinisk forskning.

– Klinisk forskning står fremdeles sentralt hos oss. Mye av kunnskapsutviklingen skjer i spesialisthelsetjenesten, så det blir fremdeles muligheter for denne typen søknader, sier Lillehagen.

Samarbeid med organisasjon

For å søke om forskningsmidler fra Stiftelsen Dam må man samarbeide med en av våre søkerorganisasjoner. Oversikt over disse – og en gjennomgang av søknadsprosessen finner du her. Søknadsfristen for forskningsmidler er 1. juni, men merk at organisasjonene har egne frister før denne. Vær derfor tidlig ute med å etablere kontakt!

Sjekk også de nye retningslinjene for forskningsprosjekter støttet av Stiftelsen Dam her.

 

SJEKK  HVA ORGANISASJONENE HAR FÅTT TIL UNDER: