Foto: Colorbox.com

– For søkerne og organisasjonene innebærer endringene at det blir mye kortere ventetid fra man søker til man får svar. I tillegg er det kortere tid til neste søknadsfrist igjen. Det betyr at organisasjonene kan planlegge med en mye kortere tidshorisont, enn tidligere, forteller fagsjef for helse, Jan Melby, om den nye søknadsrunden som åpnet 1. juni.

Tidligere var de ordinære prosjektmidlene delt inn i forebygging og rehabilitering, men fra og med 2016 er disse slått sammen til helse. I tillegg er det nå to søknadsfrister per år, 15. mars og 15. september. Svar kommer allerede tre måneder etter søknadsfristen, mot fem måneder tidligere.

Den første helsetildelingen blir dermed 15. desember 2016, med oppstart for prosjektene fra januar 2017. For prosjekter som leveres til søknadsfristen 15. mars blir tildelingen 15. juni.

Skal måle effekten av prosjektene

I tillegg til nye frister og en ny og mer oversiktelig ordning, er søknadsskjemaene i ExtraWeb endret. Hensikten med disse er blant annet at Stiftelsen Dam skal kunne måle og analysere effekten av prosjektene. Dette vil igjen gi større muligheter til å bygge videre på allerede gjennomførte prosjekter, slik at hvert enkelt prosjekt kan tilføres en merverdi.

–  Mye av utfyllingen skjer i listevalg, for å gjøre skjemaet lettere å fylle ut. Den største endringen er kanskje at vi utfordrer søkerne på å formulere konkrete, målbare mål for prosjektet, og samtidig beskrive hvordan man vil måle om effekten man er ute etter er oppnådd, sier Melby, og legger til:

– Dette kan kanskje være litt vanskelig for noen, og prosjektene er jo også veldig ulike, men måling av effekt og måloppnåelse er viktig for å kunne si noe konkret om hva organisasjonene og Stiftelsen Dam bidrar med i helse-Norge, og hva vi får ut av hver krone, sier han.

Med den nye ordningen følger også nye, forenklede retningslinjer.

Se hvordan du kan søke midler fra Stiftelsen Dam her!

En ønsket endring

Endringene er gjort etter innspill og ønsker fra både medlemsorganisasjonene og søkerorganisasjonene.

– Det har vært en lang og god prosess i organisasjoner, på medlemsmøter, årsmøter og i styret, før dagens nyordning ble endelig utformet og vedtatt, sier fagsjef for helse, Jan Melby.

En av hovedgrunnene til sammenslåingen var at det etter hvert ble vanskelig å skille klart mellom forebygging og rehabilitering, og mange prosjekter inneholdt elementer av begge deler. At en sammenslåing ville frigi kapasitet til å ha to søknadsfrister i året var også en viktig årsak til endringen.

Retningslinjene for fordeling av midler var etter hvert blitt ganske komplekse, slik at det var behov for å gjøre disse tydeligere på hva det kan søkes om og hva det ikke kan søkes om, i de ulike ordningen.

– Det har vi etterstrebet å få til, med egne retningslinjer per område, det vil si helse, forskning og Ekspress, og retningslinjene omhandler nå bare selve søknadsprosessen, ikke tildeling og rapportering slik som tidligere, sier Melby.

Forventer mange søknader

En drøy uke etter den første utlysningen har det allerede kommet en rekke søknader. Melby forteller at det forventes rundt 1.200 søknader totalt når fristen går ut i september.

Så langt har det vært svært få henvendelser fra søkere og organisasjoner, og Melby takker en god samarbeidspartner på utviklingssiden av ExtraWeb for at de nye endringene har gått så bra.

– Takket være en dyktig og serviceinnstilt samarbeidspartner på datasiden har overgangen til ny ordning gått helt uten problemer! Og så langt har det vært svært få henvendelser fra søkere og organisasjoner. Så dette ser ut til å ha blitt godt mottatt!

Ny strategi

Tidligere i år vedtok styret i Stiftelsen Dam en ny strategi for de neste tre årene. Stikkord er en tydeligere helsefaglig profil og økt synlighet rundt den frivillige helseinnsatsen.

Det betyr også at forarbeidet til søknadsprosessene innebærer å være enda tettere på organisasjonene, og sørge for økt dialog på tvers av organisasjoner og miljøer. Generalsekretær Hans Christian Lillehagen håper dette kan by på nye og spennende søknader til stiftelsen.

– Vi ser at den frivillige helseinnsatsen kan ha nytte av å bli inspirert av hverandres suksesser. Jeg tror at vi, ved å skape flere arenaer og møteplasser, kan legge til rette for økt samarbeid mellom organisasjonene, og at de kan dra nytte av hverandres kunnskap. Det håper jeg at vi også ser resultatene av i søknadsbunkene etter hvert, sier han, og legger til at han er spent på hvordan den nye ordningen vil fungere.

– Dette har vært et ønske fra organisasjonene, og tilbakemeldingene så langt tyder på at den nye ordningen fungerer bra. Det blir veldig spennende å se resultatet av fagutvalgets vurdering til høsten, og jeg er helt sikker på at prosjektene vil bidra til å gjøre veldig mange menneskers liv bedre – slik helseorganisasjonene alltid bidrar til.