Marit Simonsen er initiativtakeren til universitetsemnet «Formidling og vitenskapsjournalistikk», og leder tenketanken Tau. Foto: Arnfinn Pettersen

– Jeg gleder meg veldig, og ble veldig glad da jeg ble spurt. Det kommer flinke folk på scenen, og det er flinke folk i publikum, så jeg tror det blir en veldig bra dag, sier Marit Simonsen.

Hun er siste bekreftede innleder på Stiftelsen Dams forskningsseminar Få forskningen fram, den 18. oktober. Simonsen er nestleder av tenketanken Tau, som jobber for nye ideer innen forskningsformidling og vitenskapsjournalistikk.

LES ALT OM FORSKNINGSSEMINARET «FÅ FORSKNINGEN FRAM!» HER

Vil ha mål for formidling

Simonsens innledning har fått tittelen «Lyskastere eller dagslys? Nye mål for formidling». Hun vil ha fokus bort fra festtalene, og over på konkrete mål for formidling.

– Veldig mange har begynt å bry seg om formidling. Vi hører mange festtaler hvor det blir sagt at «formidling er så viktig, og dette må vi gjøre noe med», men per nå er det ikke så mye nyttig belønning til de som faktigsk bidrar til formidling og vi har heller ikke klare formål med hvorfor vi skal gjøre dette, sier Simonsen.

– Formidling er et gode

Hun er klar på at formidling – brukt på riktig måte – er et gode, og at det er viktig å bruke den kunnskapen som blir produsert.

– Formidling fremstilles alltid som et gode, men når man er så unyansert i denne fremstillingen kan det også bli ineffektivt. Vi er veldig glad for at formidling nå er på dagsorden, men vi er opptatt av at man må tenke strategisk. Hva vil vi oppnå med formidling, der kunnskapen som blir produsert blir brukt.

Simonsen mener debatten i dag bærer preg av at folk står på rad og rekke med hver sin ropert og prøver å bryte gjennom lydmuren.

– Vår drøm er at kunnskapen skal bli brukt på en bedre måte, der naturvitenskapen kan bidra til å opplyse samfunnet mer. Men da må også formidling av naturvitenskap finne sin plass i samfunnet, sier hun.

– En nøtt

Simonsen er en av initiativtakerne til universitetsemnet Formidling og vitenskapsjournalistikk. Hun forteller at det slettes ikke er enkelt å vite hvordan man best mulig jobber for å formidle forskning, men understreker at det er viktig å gi studentene en verktøykasse med ulike virkemidler.

– Det er en nøtt, det skal vi ikke legge skjul på. Men vi må få til at de som formidler, finner sine kanaler. Ikke alle må ha en blogg,  og ikke alle må intervjues av VG, men vi jobber for å gi et litt bredere spekter til forskere. Når disse studentene kommer på et høyere nivå, så håper vi at de har litt flere ressurser, sånn at de kanskje tar telefonen når journalistene ringer, sier hun.

Fremtidsoptimist

På forskningsseminaret Få forskningen fram!, handler det også i stor grad om å jobbe for å få all forskning publisert. Per i dag publiseres bare rundt halvparten av all helseforskning. Stiftelsen Dam vil på seminaret signere AllTrials-oppropet, som lege Ben Goldacre står bak.

– Et opprop er et interessant virkemiddel, men det er ikke sikkert at man blir lyttet til. Samtidig så er jeg positiv og optimistisk, og tenker at det er handlekraftige mennesker som jobber med dette, så jeg håper at vitenskapen tar dette i bruk, sier Simonsen, og legger til:

– Jeg tror det også handler om at så fort dette problemet ble kjent, så kan man begynne å jobbe for å endre det, og det ser vi jo at skjer nå.

Veldig fornøyd med å få med Simonsen

At Marit Simonsen takket ja til å innlede på forskningsseminaret gjør programmet komplett. En veldig gledelig booking, mener ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, som har fulgt Simonsen i flere år.

– Jeg ble kjempeglad da Marit takket ja. Jeg har fulgt arbeidet hennes siden 2010, da hun var primus motor for en konferanse om kritisk tenkning. Hun passer perfekt inn i den røde tråden for seminaret og hun har, tross sin unge alder, markert seg på flere sentrale arenaer for forskning, deriblant kommunikasjon, forskningspolitikk og forskningsetikk, sier han.

Få forskningen fram!

  • Stiftelsen Dams forskningsseminar 18. oktober 2016.
  • Samme dag deler stiftelsen ut 70 millioner kroner til norsk helseforskning.
  • Seminaret handler om åpen og fri publisering.
  • Stiftelsen Dam vil signere AllTrials-oppropet under seminaret.
  • Se hele programmet her.