Ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, ber om politisk oppmerksomhet for å hindre publiseringsskjevhet. 18. oktober signerer Stiftelsen Dam og 17 helseorganisasjoner AllTrial-oppropet mot publiseringsskjevhet. Foto: Yann Aker

Stiftelsen Dam arrangerer samme dag forskningsseminaret «Få forskningen fram», i forbindelse med at stiftelsen deler ut 82 millioner kroner til norsk helseforskning.

SE HELE PROGRAMMET FOR EXTRASTIFTELSENS FORSKNINGSSEMINAR «FÅ FORSKNINGEN FRAM» HER!

Forskningsseminaret handler om fri og åpen publisering av all forskning, og i den forbindelse vil både Stiftelsen Dam og minst 19 helseorganisasjoner signere AllTrials-oppropet mot såkalt publiseringsskjevhet. Det er forventet at også flere organisasjoner vil signere oppropet.

Les mer om bakgrunnen for støtten i kronikken vår ledende fagsjef, Jan-Ole Hesselberg, skrev i Aftenposten i juni: Forskningen du ikke får se.

Lite politisk oppmerksomhet

Stiftelsen Dam og helseorganisasjonene ønsker å overlevere oppropet til komitéleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Trond Giske, og leder i helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos.

– Dette er en av de største utfordringene vi står overfor innen helseforskningen. Likevel nevner ingen politiske parti det i programmene sine. Antakelig fordi saken er lite politikervennlig. Fikser man problemet i dag, vil vi høste fruktene gradvis over lang tid og de som presset på for endringene vil ikke kunne sole seg i glansen. Likevel: Gjør vi ikke noe med det, vil det koste liv, sier ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg.

DU KAN FORTSATT MELDE DEG PÅ «FÅ FORSKNINGEN FRAM» HER

Frivilligheten går foran

Han er glad for at de frivillige helseorganisasjonene nå går foran, for å hindre publiseringsskjevhet i helseforskningen.

– Det er en glede å se at den frivillige helseinnsatsen så ettertrykkelig tar et standpunkt for å gjøre noe med dette. Nå er det bare opp til politikerne å gjøre noe med det, sier han.

Publiseringsskjevhet

 • Bare omlag halvparten av all helseforskning blir publisert.
 • Det betyr at en stor mengde forskningsresultater aldri får se offentlighetens lys.
 • Dette gjør at leger, sykehus og andre behandlere ikke får tilgang til forskning som kan bidra til å redde liv.

Ben Goldacre.

Halvparten av helseforskning blir ikke publisert

I oppropet ber Stiftelsen Dam og organisasjonene om at alle resultater fra kliniske studier blir registrert og rapportert. Per nå blir bare rundt halvparten av alle helseforskning publisert, noe som i ytterste konsekvens kan koste liv.

Hesselberg håper at både forskningsseminaret og signeringen av oppropet kan bidra til nødvendig oppmerksomhet rundt

– Mitt håp er at «publiseringsskjevhet» blir et ord alle forstår. Har du først forstått det er det ikke mulig å undervurdere viktigheten av å bekjempe det, sier han.

Til seminaret kommer også initiativtaker til AllTrials, Ben Goldacre. Han skal snakke om helseforskningen som blir liggende i forskernes skuffer, og som i verste fall tar liv.

– Norge er hjemlandet for de rene, skarpe linjer. Dessverre er forskningen et rot. Det er som om vi har dekket det grunnleggende, og så ga vi opp. Forskning blir regelmessig feilrapporter eller den forblir upublisert, sier han.

LES MER OM INNLEDERNE PÅ «FÅ FORSKNINGEN FRAM» HER

Her kan du lese hele oppropet:

«Det er på tide at alle resultater fra kliniske studier blir rapportert. Pasienter, forskere, farmasøyter, leger og myndigheter overalt vil ha nytte av publiserte resultater fra kliniske studier. Uansett hvor i verden du befinner deg, vennligst skriv under på oppropet:
 
Tusenvis av kliniske studier har ikke rapportert sine resultater; noen har ikke en gang blitt registrert.
 
Informasjon om hva som var gjort og hva som ble funnet i disse studiene kan gå tapt for alltid for leger og forskere og lede til dårlige behandlingsbeslutninger, tapte muligheter for god klinisk praksis, og gjentakelse av studier.
 
Alle studier, tidligere og nåværende bør registreres, og de fullstendige metodene og resultatene bør rapporteres.
 
Vi ber regjeringer, myndigheter og forskningsinstitusjoner om å sette i verk tiltak for å oppnå dette.»

Følgende organisasjoner signerer oppropet 18. oktober:

 • Rådet for psykisk helse
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • MS-forbundet i Norge
 • Mental HelseLandsforeningen uventet barnedød
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
 • Hest og Helse
 • Forbundet mot rusgift
 • Dysleksi Norge
 • Diabetesforbundet
 • CP-foreningen
 • ADHD Norge

Obs! Etter forskningsseminaret har flere organisasjoner og institusjoner sluttet seg til oppropet. Se oppdatert liste her.

FÅ FORSKNINGEN FRAM