Charlotte Knatten har forsket på barn med for plagsom oppkast og alvorlige spiseproblemer. 18. oktober kommer hun til Stiftelsen Dams forsknigsseminar. Foto: Pia Prestmo

Charlotte Knatten disputerte i 2014 med sin doktoravhandling «Outcome of Nissen fundoplication and placement of a gastrostomy in children».

Kort fortalt  dreier det seg om kirurgisk behandling av oppkastsykdom, eller refluks i spiserøret, som skyldes en svakhet i lukkefunksjonen mellom magesekken og spiserøret.

Barn er ikke «små voksne»

Deler av doktorgraden hennes var finansiert av Stiftelsen Dam, og tirsdag 18. oktober står hun på scenen på Gamle Museet under forskningsseminaret «Få forskningen fram», med foredraget «Barn er ikke små voksne!».

– Jeg skal snakke om vår studie om kirurgisk behandling av oppkastsykdom, og hvorfor det er viktig med gode studier på barn, sier Knatten.

– Hvorfor kan man ikke uten videre anta at barn fungerer som «små voksne»?

– Barn er individer i vekst og utvikling både fysisk og psykologisk. De har annen fysiologi og psykologi enn voksne. Dessuten har barn ofte andre sykdommer enn det voksne får, forteller hun.

Les om Charlotte Knattens forskning her: Operasjon hjelper mot alvorlige spiseproblemer hos barn

Viktig å formidle forskning

«Få forskningen fram» handler om formidling av forskning. I seg selv er foredraget til Knatten således viktig. Men hun er også opptatt av at forskning må formidles på en rekke arenaer.

– Jeg synes at det er viktig å fortelle om resultater på kongresser og faglige møter for leger, sykepleiere og andre faggrupper, samt til foreldreorganisasjoner og liknende. Egentlig til alle som kan ha nytte av kunnskapen vår forskning har gitt oss. Jeg synes ikke det er tilstrekkelig å bare skrive en artikkel som publiseres i et fint blad, sier hun.

LES ALT OM FORSKNIGSSEMINARET «FÅ FORSKNINGEN FRAM» HER

Betydelig problem

Under seminaret skal Stiftelsen Dam og store og små helseorganisasjoner signere AllTrials-oppropet, som forsøker å ta opp kampen mot publiseringsskjevhet i forskningen.

Viktig, mener Knatten, som forteller at dette er noe det snakkes om i de akademiske miljøene.

– Erfaringsmessig er det vanskeligere  å publisere «negative» resultater. Det har etterhvert vist seg at det hovedsakelig er forskning som ikke viser resultater «som forventet» eller «som ønsket» som blir liggende i skuffen. Det er et betydelig problem, for eksempel når vi skal lage retningslinjer og bruke litteraturen til å bedømme om en behandling er effektiv, sier hun.

Få forskningen fram

Les flere saker om forskningsseminaret her: