Mennesker har behov for å føle trygghet og tilhørighet. Når dette er borte, blir belastningen veldig stor, forteller ledende fagsjef i ExtraStifftelsen, Jan-Ole Hesselberg. Foto: Yann Aker

– Vi mennesker er klodens kanskje aller mest sosiale dyr. Vi trenger andre til nesten alt som betyr noe. Vi trenger andre for trygghet, for å lære og for ha tilhørighet. Uten dette er vi lite og det er grunnen til at utenforskap er en så stor belastning, sier ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg.

Frivilligheten har en nøkkelrolle

Utenforskap brukes for å beskrive personer og grupper som står utenfor de fellesskapene som er viktig for dem – enten det er i arbeidsliv, utdanning eller sosiale nettverk, og årsakene til utenforskap er mange.

Samtidig vet vi at det kan være små grep som gjør at de som er utenfor opplever å i steden være «innafor». Og ofte spiller frivilligheten en nøkkelrølle for å løfte folk inn i varmen.

På Lev Vel 2017 ønker vi å løfte tematikken utenforskap, og forsøke å finne noen løsninger for hvordan vi kan sørge for å lage gode rammevilkår for at frivilligheten kan bidra på best mulig måte.

Bystyret valgte Khamshajiny Gunaratnam til varaordfører den 21. oktober 2015. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Varaordføreren åpner

Varaordfører i Oslo, Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam, vil foreta åpningen av konferansen. Gunaratnam er født på Sri Lanka, kom til Norge som 3-åring og er oppvokst i Oslo. Hun er inne i sin andre periode i bystyret, denne gangen som medlem av helse- og sosialkomiteen.

Foto: Gunnar Kopperud.

Konferansier: Nassima Dzair

Nassima har jobbet mye med spørsmål knyttet til helse, frivillighet og utenforskap, både i Norge og globalt. Hun er grunnlegger av Interbridge, et sosialt entreprenørskap som har opplæringsprogrammer for lederskapsutvikling med fokus på samfunnsansvar. De har allerede nådd ut til titusener av mennesker, nasjonalt og internasjonalt.

– Denne konferansen vil ha en rekke spennende foredrag i skjæringsfeltet helse, frivillighet og utenforskap. Jeg gleder meg til å lede oss gjennom denne dagen, forteller Nassima.

Foto: Gyldendal Norsk Forlag/Amne Valeur

Språk, normer og funksjonsevne

Hva skyldes utenforskapet som mange funksjonshemmede opplever, er det fysiske barrierer eller er det normalitetsforståelser? Hvordan påvirker mediebeskrivelser av funksjonshemmede  opplevelser av å være inkludert i samfunnet?

Jan Grue er forfatter og professor i språkvitenskap på UiO og vil ta for seg disse spørsmålene. Grue ble nylig intervjuet i Aftenposten om egen oppvekst, om å sitte i rullestol og motstand mot det han kaller «lidelsesporno».

Noman Mubashir stod nylig frem som homofil

Ble inspirert av kongen til å komme ut

«Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting», sa Kongen i en tale tidligere i år.

Denne talen gjord NRK-profilen Noman Mubashir så rørt at han valgte å stå frem som homofil. Er det mulig å være både muslim, norsk-pakistansk og homofil, og samtidig være «innafor»?

Anders Torp har gitt ut boken "Jesussoldaten" om egen oppvekst. Foto: Edmond Yang.

Jesussoldaten

Hvordan er det for barn og unge å vokse opp i lukkede trossamfunn?

Anders Torp er pastorsønn, og vokste opp i det han beskriver som et fanatisk menighetsmiljø. Han har gitt ut boken «Jesussoldaten», som handler om da han trodde han skulle dø på en kristen sommerleir i Danmark i 2005.

Sammen med Torp kommer Hilde Langvann som er daglig leder i Hjelpekilden, en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser. Hjelpekilden har mottatt prosjektstøtte fra Extrastiftelsen til samtalegrupper for mennesker som har forlatt usunne religiøse miljøer.

Dette er årets PULSE-deltakere fra Sør-Afrika. Fra venstre; Masibulele Langa, Thulani Dupa, Sihle Mabena og Sizwe Nkosi

Musikk og helse

Det er mye god helse i musikk! Norges Musikkorps Forbund (NMF) har via Fredskorpset et samarbeid med Field Band Foundation (FBF) i Sør-Afrika. De har et prosjekt som heter Pulse, som fokuserer på helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom musikkaktiviteter.

De vil spille sør-afrikanske rytmer for oss, både ved starten av dagen og etter lunsj.

Det blir altså mye å glede seg til, så hold av datoen allerede nå: 22.mars 2017.