Curt Rice er rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, og sterk forkjemper for åpen publisering av all forskning. Foto: Promo

– Et av de områdene der forskningsbasert beslutninger er viktigst for samfunnet og individer er i beslutninger leger foretar på vegne av sine pasienter. AllTrials jobber for å gi leger et bedre beslutningsgrunnlag for sine vurderinger, hvilket da fort kan føre til bedre behandlinger for oss alle, sier rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice.

Tirsdag 18. oktober var Rice en av innlederne på Stiftelsen Dams forskningsseminar, «Få forskningen fram».

Oppfordrer kollegaer til å følge etter

På seminaret signerte stiftelsen og 19 andre helseorganisasjoner AllTrials-oppropet mot publiseringsskjevhet i helseforskningen. Et opprop initiert av britiske Ben Goldacre, som også innledet på seminaret.

Rice var derfor ikke sen om å følge etter signeringen på vegne av Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Jeg oppfordrer alle mine rektor-kollegaer i Norge til å skrive under på dette oppropet og vise med det hvor viktig det er å få alle forskningsresultater formidlet til samfunnet, ikke bare de som tjener kommersielle interesser, sier han.

UiO tok oppfordringen

Og oppfordringen gikk raskt gjennom hovedstaden. For torsdag ble det klart at også rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, signerer oppropet.

– Det burde jo opplagt være slik at alle kliniske studier publiseres, og ikke, som nå, at en stor andel av disse studiene aldri offentliggjøres. Behandlingen vi gir våre pasienter må være basert på så gode data som mulig, og da blir det feil at relevant informasjon holdes tilbake, sier Ottersen, og fortsetter:

– Dessuten har vi et ansvar overfor de som setter ressurser inn i kliniske studier og overfor de pasientene som deltar i dem. Det er således mange grunner til at dette oppropet er så viktig.

Ottersen ber flere utdanningsinstitusjoner følge etter de to Oslo-institusjonene.

– Min oppfordring til alle høyskoler og universiteter i Norge er at de bør stille seg bak de kravene som oppropet målbærer, sier han.

Les Ben Goldacres kronikk i Aftenposten: Upublisert forskning er en kreft i kjernen av evidensbasert medisin. Og det angår deg.

Politikerne henger etter

Ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, er glad for at stiftelsens initiativ nå sprer seg. Han mener det er en beskjed Stortinget ikke kan ignorere.

– At denne saken får så stor oppslutning, fra så mange av landets viktigste aktører innenfor helse, utdanning og forskning er et tydelig signal på at politikerne henger etter i denne saken. Enten har de ikke forstått alvoret eller så prioriterer de det ikke, og ingen av alternativene er akseptable, sier han.

Forskningsetikkloven skal i disse dager revideres, og Hesselberg mener det gir politikerne et viktig momentum til å ta AllTrials-oppropet på alvor.

– De har en gyllen mulighet til å gjøre noe med dette nå som de skal revidere Forskningsetikkloven. Forslaget som nå er til behandling i komiteen anerkjenner problemet, men gjør overhode ingen seriøse forsøk på å gjøre noe med det, sier han.

Les Jan-Ole Hesselbergs krinikk i Aftenposten: Forskningsresultatene du ikke får se

– Kan ikke ignoreres

Neste fredag skal Stiftelsen Dam overlevere signaturene til leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Trond Giske. Fram til da håper Hesselberg flere institusjoner og organisasjoner vil signere oppropet.

Håpet er at man kan sende en så tydelig beskjed til beslutningstakerne som mulig.

– Heldigvis er det fortsatt mulig å gjøre noe med dette, og når Giske får disse underskriftene på bordet, kan det ikke ignoreres, sier han.

AllTrials

 • Jobber for å hindre publiseringsskjevhet i helseforskningen.
 • Lege og epidemolog Ben Goldacre er initiativtaker.
 • Til nå har 700 organisasjoner internasjonalt signert oppropet.
 • Tirsdag 18. oktober signerte Stiftelsen Dam og 19 andre helseorganisasjoner oppropet.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo fulgte raskt etter, og oppfordrer nå andre høgskoler og universiteter til å følge etter.

Disse har signert det AllTrials-oppropet:

Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner:

 • ADHD Norge
 • CP-foreningen
 • Diabetesforbundet
 • Dysleksi Norge
 • Stiftelsen Dam
 • Forbundet mot rusgift
 • Hest og Helse
 • HLF Hørselshemmedes Landsforbund
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Mental Helse
 • Multippel Sklerose forbundet i Norge
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Rådet for psykisk helse

Eksterne organisasjoner/institusjoner:

 • Universitetet i Oslo
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Stiftelsen Catosenteret
 • Norges idrettshøgskole
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Bergesenstiftelsen
 • Foreningen Tryggere Ruspolitikk
 • Spafo Norge
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Høyskolen Kristiania