Miranda Sulejmanova (f.v.), Christoffer Røstgård, Ali Riza og Same Samhaar Yassin jobber som erfaringskonsulenter på Ung Arena. De forteller at søvnproblemer er en gjentakende utfordring blant ungdom de snakker med. Flere av dem har slitt med søvnproblemer selv også. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Vi har egentlig aldri snakket om søvn som et problem i seg selv, men veldig mange ungdom vi snakker med forteller at de sover dårlig, sier Christoffer Røstgård.

Han jobber som erfaringskonsulent hos Ung Arena – et lavterskeltilbud for ungdom i Oslo, med fokus på psykisk helse og rus. Ung Arena skal sammen med Rask psykisk helsehjelp og Mental Helse delta på Stiftelsen Dams idéjam #friskeidéer førstkommende helg, der temaet er forebygging av søvnproblemer blant ungdom.

I en studie gjennomført av forskere ved Uni Helse i Bergen, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet i 2013 kommer det frem at 23,8 prosent av ungdom kan diagnostieres med insomnia, det vil si søvnproblemer. Dette igjen påvirker blant annet unges psykisk helse, skoleprestasjoner og den kognitive utviklingen hos barn og ungdom.

Søvnvansker er også beskrevet som et folkehelseproblem med betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser i folkehelsemeldingen som kom i 2015.

LES MER OM EXTRASTIFTELSENS IDÉJAM FRISKE IDÉER HER!

Mangler kunnskap om søvn

På idéjam-en #friskeidéer skal fire ulike startup-er jobbe sammen med Christoffer og en rekke andre ungdommer, frivillige og organisasjonene om å forsøke å finne en teknisk løsning som kan bidra til å forebygge søvnproblemer blant ungdom.

Et stort behov, i følge erfaringsagentene på Ung Arena. Mange av dem har selv slitt med søvnproblemer, og forteller at søvn – eller mangel på søvn – er et gjentakende problem blant ungdom de er i kontakt med.

– Søvn dukker opp i mange samtaler. Det er mange som forteller at de ikke får sove på kveldene, og at de ikke klarer å stå opp om morgenen. Det har på en måte alltid vært et tema, men veldig mange vet har ikke kunnskap om hvorfor søvn er viktig, sier Same Samhaar Yassin.

Friske idéer: Møt startup-ene

Blir hengende etter på skolen

Hun har selv kjent på hvordan dårlig søvn påvirker både kroppen og hodet.

– Det påvirker jo humøret, jeg blir litt mer nærtakende og så blir jeg veldig slapp og sliten. Hvis jeg sover for lite, så er det slitsomt å gå på skolen eller jobb, forteller hun, og får støtte av Ali Riza.

– Det gjør at jeg ikke orker å bruke hjernen kreativt, bare det å svare på spørsmål eller konsentrere meg blir vanskelig. Det ender fort opp med at man henger etter på skolen, og at man føler at alt bare går videre, mens man selv står stille, sier han.

Og selv om de fleste i den oppvoksende generasjon har foreldre som har mast om at de må gå og legge seg, er det stor mangel på kunnskap om søvn og hva mangel på eller dårlig søvn kan føre til blant mange unge.

– Da jeg var yngre så sa jo foreldrene mine hele tiden at jeg måtte gå og legge meg fordi jeg skulle på skolen dagen etter. Men jeg ble jo bare sint hvis jeg ikke fikk se på tv, fordi jeg ikke forsto hvorfor det var viktig at jeg la meg. At det var en grunn til at jeg måtte sove, sier Ali Riza.

LES OGSÅ: Friske idéer: Juryen er klar!

Ungdommene fra Ung Arena mener kunnskapsmangel er et stort problem. De etterlyser løsninger som kan lære ungdom om søvn og konsekvensene av søvnproblemer. Løsningen må være av, for og med ungdom, mener de. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Søvn har lav status

Han påpeker at vi hele tiden gir ulike deler av livet verdi, men at søvn kommer langt ned på en slik statusstige.

– Ungdom trenger å lære seg å verdsette søvnen. Vi gir for eksempel sosiale nettverk og karriere høy verdi, men det er ingen som gir søvn noe status, sier han.

Riza mener kunnskap om søvn bør fokusere på fire ulike områder; å legge seg, å sove, å stå opp og hvordan disse tingene påvirker resten av livet.

– Det er mange grunner til at man får søvnproblemer, men man kan ikke jobbe med disse grunnene uten å se ting i sammenheng. Veldig mange ungdom trenger kunnskap, der man lærer om hvorfor man har søvnproblemer, og hva det betyr for resten av dagen at man ikke sover, sier han.

– Målet må være å glede seg til å sove

På Stiftelsen Dams idéjam #friskeidéer er det nettopp forebygging av søvnproblemer blant ungdom det skal jobbes med. Viktig arbeid, mener erfaringskonsulentene til Ung Arena, som selv skal sitte i gruppene som skal jobber fram de tekniske løsningene.

Kunnskap er nøkkelen. Ungdom må lære fra ung alder hva søvn er og hva det betyr.

– Jo yngre man er når man lærer om søvn, jo mer vil man lære å verdsette søvnen. Målet må jo være at man tenker «nå gleder jeg meg til å sove, fordi det er så deilig å våkne uthvilt», sier Ali Riza.

#friskeidéer

  • Stiftelsen Dams idéjam, som arrangeres 28. og 29. oktober 2016.
  • Baseres på et brukerbehov meldt inn av Mental Helse, Ung Arena og Rask psykisk helsehjelp, nemlig forebygging av søvnproblemer blant ungdom.
  • I løpet av 24 timer skal ungdom, frivillige og organisasjoner jobbe sammen med fire ulike startup-er for å jobbe fram tekniske løsninger for å forebygge søvnproblemer.
  • En jury bestående av personer fra Telenors ehelse-program, Innovasjon Norge, Frivillighet Norge og helse- og omsorgskomiteen på Stortinget skal kåre et vinnerkonsept, som får 100.000 kroner til å videreutvikle løsningen.
  • Vinneren offentliggjøres på EHiN 15. november.