Ketil Kjenseth (V) mener Stiftelsen Dams tildelingsordning egner seg godt til å oppfylle målene i ungdomshelsemeldingen. Foto: Jo Straube/Venstre

Det er i Venstres alternative budsjett, som ble lagt fram tirsdag denne uken, at partiet foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Stiftelsen Dam, øremerket en styrking av strategien for ungdomshelse, som Regjeringen la fram tidligere i år.

– Det er viktig å bruke en aktør som har systemer for rask behandling, og derfor vil vi at disse midlene skal gå gjennom Extrastiftelsen. Ungdom og byråkrati passer veldig dårlig sammen, sier Ketil Kjenseth, som representerer Venstre i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Sett kraft bak ungdomshelsestrategien

Ungdomshelsestrategien peker på en rekke utfordringer ved ungdoms helse.

Imidlertid følger det ingen midler med strategien. Det ønsker altså Venstre å gjøre noe med.

Extrastiftelsen bidrar gjerne til at strategien blir en reel satsing. I løpet av 2017 vil stiftelsen støtte rundt tusen små og store prosjekter innen den frivillige helseinnsatsen, rundt om i hele landet.

Med 20 års erfaring med å forvalte midler som går til denne typen prosjektstøtte har Stiftelsen Dam nettverket som gjør at en eventuell tilleggsbevilning raskt kan settes i gang. Med 10 millioner kroner er det mulig å sette kraft bak ungdomshelsestrategien, og sørge for at denne blir en reel satsing.

Les også: #friskeideer: Bli med på innsiden av Stiftelsen Dams idéjam

Færre ungdom deltar i organisert aktivitet

De frivillige helseorganisasjonene som står bak Stiftelsen Dam har lang tradisjon for å støtte både forebyggende og rehabiliterende tiltak, der folk bor og lever sine liv. Dette gjelder også barn og unge.

Når barn kommer i tenårene er det mange som slutter å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Mange blir inaktive, for eksempel tilbringer 15-årige gutter 70 prosent av våken tid i ro, blant annet foran PC med spill og sosiale medier.

For mange skaper dette alvorlige problemer med søvn og psykisk helse, som igjen leder til at de dropper ut av skolen eller blir stående utenfor arbeidslivet.

– Frivilligheten tilbyr en rekke aktiviteter som kan nå mange ungdom som ønsker å være aktive, eller som sliter. Vi får mange søknader som retter seg inn mot denne typen utfordringer, og med en ekstra bevilgning har vi mulighet til å støtte enda flere prosjekter, sier generalsekretær i Extrastiftelsen, Hans Christian Lillehagen.

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam. Foto: Yann Aker

Frokostmøte om ungdomshelsestrategien

Synes du ungdomsehelse er viktig? 10.november blir det arrangert et frokostmøte i regi av Unge Funksjonshemmede.

Her deltar helseminister Bent Høie (H), i tillegg til representanter for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, fagfolk og politikere fra Venstre og Arbeiderpartiet.