Helseprisen er ExtraStiftelens helt nye pris, som går til et helseprosjekt som har utmerket seg det siste året.

Prisen deles ut på Frivillighetsdagen 5. desember 2016, og etter at alle forslagene som kom inn har blitt vurdert, har vi nå gleden av å presentere de tre finalistene.

Vinnerprosjektet får 100.000 kroner, mens de to andre finalistene får 25.000 kroner hver. Kåringen skjer på Frivillighetsprisen fag & fest på Månefisken, som er et arrangment i samarbeid med Frivillighet Norge. Stedet er Månefisken i Oslo.

Vi har vært så heldige å få med oss en svært komptent jury, som har vurdert prosjektene og kommet fram til de tre finalistene – og vinneren som altså blir offentliggjort 5. desember. Her er juryen:

Øverst fra venstre: Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam (sekretær i juryen), Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund og styreleder i Stiftelsen Dam (juryleder), Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre, foran fra venstre: Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten, utdannet sykepleier, Nadia Ansar, psykologspesialist og avdelingsleder på Kompasset Blå Kors, Synne Lerhol, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Sjekk video og mer informasjon om de tre finalistene her:

«Vinn-Vinn eller global kvinneutnytting»

Prosjektleder: Kristin Engh Førde
Organisasjon: Norske Kvinners Sanitetsforening

«Vinn-Vinn eller global kvinneutnytting» er et forskningsprosjekt, og er den første norske doktorgrad om surrogati. Dette er også den første omfattende empiriske undersøkelse av fenomenet surrogati.

Forsker og prosjektleder Kristin Engh Førde har selv reist til India, for å møte kvinnene som bærer fram barn for andre, og hensikten med prosjektet har blant annet vært å fylle et kunnskapshull på et område med mange både etiske, prinsipielle og økonomiske spørsmål ved seg.

Juryen sier om prosjektet:

«Dette prosjektet fyller et kunnskapshull på området, og studien er et viktig bidrag til mer informerte etiske valg for involverte i prosessen, ikke minst nordmenn som vurderer surrogati, og til en mer informert offentlig debatt om temaet.

Det er svært mange dilemmaer ved surrogati, og derfor er det så viktig å få forskning på dette, slik at man kan nyansere problemet bedre. Det er viktig å få kunnskap om surrogati, og kunnskapen må settes i system – det bidrar dette prosjektet til.

Vi synes det er veldig bra at Sanitetskvinnene setter fokus på så viktige og samfunnsaktuelle temaer, på en folkelig måte.»

Er dette din favoritt? Del videoen, da vel: Vinn-vinn eller global kvinneutnytting

 

«NettRos Chat»

Prosjektleder: Irene Kingswick
Organisasjon: Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

NettRos Chat er en landsdekkende veiledning og rådgiving via chat om mat, kropp, følelser og trening. Tilbudet er anonymt og åpent for alle som ønsker å ta kontakt. Formålet med dette tilbudet var å få flere til å ta kontakt for råd og støtte på et tidlig tidspunkt.

Chat-en bemannes av frivillige i Oslo og Bergen, og den er anonym for brukerne.

Prosjektet kan allerede vise til svært gode resultater – bare i august alene ble det registrert over hundre chat-samtaler. Tilbudet har senket terskelen for mange, særlig unge, for å få hjelp. Brukerne er både barn, ungdom og godt voksne.

Juryen sier om prosjektet:

«Vi trenger andre måter å kommunisere på, og det har NettRos Chat tatt på alvor. En chat-tjeneste gjør hjelpen langt mer tilgjengelig for mange som synes det er vanskelig å snakke med noen på telefon eller ansikt til ansikt.

Spiseforstyrrelser er fortsatt forbundet med mye tabu, og det rammer langt flere mennesker enn dem vi møter i mediebildet. Eldre kvinner, pensjonister og unge menn er også rammet av spiseforstyrrelser, som ikke er like «synlig» som unge jenter med anorekski. Disse menneskene lider ofte i stillhet, og vi trenger å senke terskelen for å søke hjelp for dem.

NettRos Chat kan bidra til å hjelpe mange mennesker som sliter, og det er flott at det er likepersoner og profesjonelle frivillige bidrar til å betjene chat-en, det gjør den enda mer aktuell for brukergruppene».

Er dette din favoritt? Del videoen, da vel: NettRos Chat

 

«Mindre tankevirus – mer hverdagsglede»

Prosjektleder: Hanne Brorson og Steinar Sande
Organisasjon: Rådet for psykisk helse

Prosjektet bygger på boken Tankevirus, som psykolog Hanne Brorson ga ut i 2012, og er en populærvitenskapelig programserie på fem episoder, som tar for seg en ny tilnærming til psykisk helse.

Hensikten er å gi barn og unge bedre kunnskap, og et enklere språk, for å snakke om det som er vanskelig. Serien baserer seg på normalpsykologi, det vil si kunnskap om hvordan folk flest tenker, føler og handler. Ved å betrakte ulike normalpsykologiske prosesser som forskjellige tankevirus – og strategier for å håndtere disse som psykologiske vitaminer – presenterer Tankevirus et lettfattelig og håndgripelig bilde på psykisk helse.

Serien har blant annet blitt til ved hjelpe av elever og lærere i videregående skole.

Juryen sier om prosjektet:

«Mange unge blir overveldet når de opplever vanskelige ting i livet, men her får de noen verktøy som gjør det enklere å snakke om svært kompliserte fagfelt.

Filmene er verken moraliserende eller «overkule» – tvert i mot lærer de ungdom noen enkle grep for å kommunisere lett om vanskelige temaer.

De er flott at målet med filmene er at de skal spres bredt til alle videregående skoler i Norge. Vi skal forebygge mer og behandle mindre, og da trenger brukerne, altså ungdom, mer kunnskap.

Veldig mange unge har kjent på følelsen av at «det er noe galt med meg», men her lærer de både at mange kan kjenne på de samme følelsene, og at det ikke er dem det er noe galt med.

Psykologien trenger denne typen verktøy for å kommunisere faget sitt, om vi skal klare å allminneliggjøre psykisk helseproblemer».

Er dette din favoritt? Del videoen, da vel: «Mindre tankevirus – mer hverdagsglede»

Helseprisen

  • Stiftelsen Dams årlige utmerkelse som deles ut til et prosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
  • Deles ut 5. desember 2016 på Månefisken i Oslo.
  • Premien er på 100.000 kroner, de to andre finalistene får 25.000 kroner hver.
  • Sjekk statuttene for Helseprisen her.