Slik fordeles midlene til ExtraStiftelen i 2016. Grafikk: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Det er fantastisk å se hvor mye glede disse midlene gir. Veldig mange ildsjeler får i dag beskjed om at de kan videreutvikle prosjektene sine. Det igjen betyr mye for veldig mange mennesker rundt om i landet, sa generalsekretær Hans Christian Lillehagen, da det i forrige uke ble delt ut 92 millioner kroner til Helse-prosjekter*.

Og i løpet av året har totalt 773 prosjekter blitt realisert, gjennom Stiftelsen Dams ordninger.

I tillegg til Helse, er det delt ut 73 millioner kroner til Forskning, og 10 millioner kroner til Ekspress-prosjekter i til sammen to runder.

Les mer om de ulike tildelingene her:

Mai 2016: 214 prosjekter får Ekspress-støtte

Oktober 2016: 41 nye prosjekter får Forsknings-midler

November 2016: 207 prosjekter får Ekspress-støtte

Desember 2016: 139 prosjekter får Helse-midler

I 2017 blir det totalt tre søknadsfrister, for fem ulike ordninger. Disse blir som følger:

15. mars: Søknadsfrist for Helse vår 2017 og Ekspress vår 2017

1. juni: Søknadsfrist for Forskning 2018

15. september: Søknadsfrist for Helse høst 2017 og Ekspress høst 2017

Les mer om hvordan du kan søke midler her!

*Midlene som går til Helse-prosjekter inkluderer også to- og treårige prosjekter inne de to gamle ordningene Forebygging og Rehabilitering.

Totalt fikk Stiftelsen Dam inn 2.327 søknader i 2016. 773 prosjekter mottar støtte. Grafikk: Hege Bjørnsdatter Braaten