Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam er varaordøferer i Oslo og representerer Arbeiderpartiet. Hun skal åpne Lev Vel 22.mars

Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam, vil foreta åpningen av Lev Vel 22.mars. Gunaratnam er født på Sri Lanka, kom til Norge som 3-åring og er oppvokst i Oslo. Hun er inne i sin andre periode i bystyret, denne gangen som medlem av helse- og sosialkomiteen. Hun er også blant de overlevende etter Utøya.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og frem mot konferansen presenterer vi samtlige på våre nettsider!

Meld deg på Lev Vel 2017 her

Når har du følt deg utenfor?
– Når andre har prøvd å definere meg.
Hva tror du må til får å få flere mennesker «innafor»?
– Fellesskap.
Hva skal du snakke om på Lev Vel?
– Frihet.