Guro Ødegård er forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning på NOVA. Hun har forsket på ungdom og demokratisk deltakelse og på flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon.

Guro Ødegård er forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning på NOVA. Hun er godt kjent blant de frivillige organisasjonene, og mye av forskningen hennes handler om ungdom, utenforskap, deltakelse, frivillighet, fellesskap og det flerkulturelle samfunnet.

Guro Ødegård kommer til Lev Vel 22.mars for å holde innlegget «Fellesskap og forskjellighet-perspektiver på inkludering i frivilligheten».

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og frem mot konferansen presenterer vi samtlige på våre nettsider!

Meld deg på Lev Vel 2017 her

 

– Når har du følt deg utenfor?

– Jeg kan reise alene på ferie. Jeg kan gå alene på kino. Jeg spiser alene på restaurant. I slike situasjoner føler jeg meg aldri utenfor. Men når jeg er i sammenhenger hvor meningen er fellesskap, men jeg kjenner ingen, da føler jeg meg utenfor.

– Jeg har alltid følt at det hviler et særlig ansvar på å være inkluderende overfor andre i de tilfellene hvor jeg er del av dette fellesskapet.

– Hva tror du må til får å få flere mennesker «innafor»?

– Å bli sett og invitert inn i sosiale fellesskap.

Hva skal du snakke om på LEV VEL?

– Jeg skal snakke om hvordan frivillige organisasjoner kan være viktige arenaer for å forebygge utenforskap for den enkelte, men også hvordan de kan bidra til å gi enkeltmennesker og grupper økt innflytelse i samfunnet. Nøkkelbegrepet er sosial kapital!

SJEKK HELE PROGRAMMET TIL LEV VEL 2017 HER

Møt flere innledere her: