Nassima Dzair er grunnlegger av InterBridge, et sosial entrepenørskap som har nådd ut til tusenvis av unge mennesker.

Nassima Dzair har lang erfaring med arbeid knyttet til helse, fred og menneskerettigheter.

Hun er grunnlegger av Interbridge, et sosialt entrepernørskap som jobber med å utvikle lederskapsegenskapene til unge knyttet opp mot å ta samfunnsansvar og ta aktivt del i å skape løsninger.

InterBridge har nådd ut til tusenere av unge mennesker som ønsker å gjøre en forandring.

22. mars skal hun lede vår årlige konferanse Lev Vel, som i år handler om utenforskap.

Vi har stilt alle innlederne på konferansen de samme tre spørsmålene, og frem mot konferansen presenterer vi samtlige på våre nettsider!

Meld deg på Lev Vel 2017 her

 

– Når har du følt deg utenfor?

– Jeg følte meg mye utenfor som ungdom da jeg opplevde å bli mobbet og ekskludert for min bakgrunn. Jeg kan fortsatt kjenne på det som voksen i settinger hvor min annerledeshet kan bli møtt av enkelte med skepsis.

– Hva tror du må til får å få flere mennesker «innafor»?

– Jeg mener at vi trenger å ha mer fokus på at vi er del av et felleskap og at samfunnsutfordringer er noe alle kan være med på å løse. Jeg etterspør også mer positive narrativ om annerledeshet for at vi alle kan utvide persepsjoner og heller hylle det som gjør individer unike og fortelle historier hvor alle er innafor.

VIDEO: Se Nassima sin Ted-talk om å skifte persepsjoner

– Hva skal du snakke om på Lev Vel?

– Jeg gleder meg til å være konferansier på Lev Vel!

 

SE HELE PROGRAMMET TIL LEV VEL HER

Møt flere innledere her: