Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, mener behovet for økt satsing på rehabilitering er prekært, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Stiftelsen Dams årsmøteseminar 16. mai, er det rehabilitering som er tema.

Ikke siden 1997 har det kommet en egen stortingsmelding om rehabilitering, mens stortingsmeldingen «Framtidens primærhelsetjeneste» fra 2015 viser at Norge ikke har kommet særlig mye lenger på disse 20 årene.

MELD DEG PÅ ÅRSMØTESEMINARET HER

Belastning for den enkelte – og for samfunnet

Derfor har Stiftelsen Dam tatt initiativ til et opprop for et rehabiliteringsløft, sammen med de norske helse- og rehabiliteringsorganisasjonene.

– Manglende rehabilitering er en enorm belastning for den enkelte, og en stor kostnad for samfunnet. Derfor ønsker vi å ansvarliggjøre politikerne ved å kreve et løft for rehabiliteringen, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Han understreker at rehabiliteringsfeltet er fragmentert og til dels uoversiktlig, og at det derfor først og fremst er behov for mer kunnskap om feltet.

– Kunnskap og forskning er avgjørende for å lage så gode tjenester som mulig. Derfor mener vi at det må settes av ressurser til dette, slik at man kan sørge for at tjenestene er så godt som mulig, både for den enkelte – uavhengig av diagnose eller behov – og for samfunnet som helhet, sier Lillehagen, og legger til:

– Samtidig er det et behov for mer ressurser til rehabilitering, på alle tjenestenivåer i helsesektoren.

Se hele rehabiliterings-oppropet her

Rehabilitering som samfunnsbidrag

På årsmøteseminaret, som er åpent for alle, vil en rekke organisasjoner presentere sine tanker om behovet for en satsning rehabilitering. I tillegg kommer professor ved Universitet i Oslo, Cecilie Røe, for å snakke om rehabilitering som samfunnsbidrag.

Dagen avsluttes med politiske innlegg, der stortingspartiene er invitert til å presentere sine plane for å løfte rehabiliteringen i den neste stortingsperioden.

Se hele programmet for årsmøteseminaret her

Seminaret starter klokken 12 og varer fram til klokken 15.30. Seminaret er gratis, men for å være sikret plass må du melde deg på. Det gjør du enkelt ved å følge denne linken.

Stiftelsen Dam

Bli inspirert av disse rehabiliteringsprosjektene: