Prosjektet Jakt for alle har tidligere fått støtte fra Stiftelsen Dam. Med dagens Ekspress-tildeling får enda flere nyte godt av konseptet, i regi av Norges Handikapforbund. Foto: Leif Arild Fjellheim/LARS

– Vi er veldig glad for å kunne dele ut flere midler til Ekspress, som på kort tid har blitt en veldig populær ordning, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Blomstrende frivillighet over hele landet

Mandag 15. mai deler Stiftelsen Dam ut Ekspress-midler for sjette gang. Ordningen kom til etter et ønske fra medlemsorganisasjonene, og har blitt et kjærkomment tilskudd for økt aktivitet i lokallagene.

Ekspress er en ordning som kun er for medlemsorganisasjonene, der det skal stimuleres til mer frivillighet og mer aktivitet. Medlemsorganisasjonene får ingen støtte til administrasjon, og søknadsordningen er i stor grad basert på tillit.

– Vi er glade for å se at frivilligheten blomstrer over hele landet med denne ordningen. Det betyr at veldig mange mennesker får glede av disse midlene, sier Lillehagen.

Stor variasjon i prosjekter

Ekspress tildeles to ganger i året, og nytt for 2017 er at rammene er økt med om lag én million kroner per søknadsrunde. Det gjør at enda flere prosjekter kan realiseres.

– Det er gøy å se på listen over tildelte prosjekter, og se den store variasjonen i type prosjekter. Det er ekstra gøy at organisasjoner som ikke får så stor tildeling på ordningene for helse- og forskningsprosjekter gjør det så godt i uttelling på denne ordningen, sier Lillehagen, og legger til:

– Det viser bredden i all aktiviteten hos organisasjonene som er med i Stiftelsen Dam.

HER KAN DU SE HELE LISTEN OVER HVILKE PROSJEKTER SOM FÅR EXTRAEXPRESS-MIDLER I DENNE RUNDEN

Ekspress vår 2017

  • En forenklet søknadsrunde for Stiftelsen Dams 32 medlemsorganisasjoner, der målet er å stimulere til lokal aktivitet og mer frivillighet.
  • Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner.
  • Totalt ble det søkt om midler til 635 prosjekter fra 30 medlemsorganisasjoner i denne søknadsrunden.
  • 248 søknader fikk innvilget støtte.
  • Totalt bevilges det 5.676.000 kroner i denne runden.
  • Dette utgjør en tildelingsprosent på 39,1.