Stiftelsen Dam skal bistå Kavlifondet med søknadshåndtering for forskningsmidler. 5. juli er første utlysning.

– Det er en anerkjennelse av vår søknadshåndtering at Kavlifondet har ønsket et slikt samarbeid, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Kavlifondet disponerer deler av overskuddet fra Kavli Holding AS, og deler hvert år ut midler til forskning, kultur og humanitært arbeid. 30 prosent av midlene går til forskning, og det er disse midlene som Stiftelsen Dam skal bidra til å fordele.

Stiftelsen bidrar med kompetanse på søknadshåndtering, både ved utforming av søknadsskjemaer, og gjennom å fordele midler via et eksternt fagutvalg.

– Vi er opptatt av å ha en etterrettelig og kvalitetssikker håndtering av søknadene våre, og dette er selvsagt også målet når vi nå skal bistå Kavlifondet med søknadshåndteringen deres, sier Lillehagen.

Givende samarbeid

Kavlifondet offentliggjør sine forskningsmidler 5. juli. Da åpner også søknadsskjemaene, og søknadsfrist er 27. september.

Ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, er godt fornøyd med samarbeidet.

– Samarbeidet med Kavlifondet har så langt vært veldig givende og vi ser fram til de neste tre årene, sier han.

Kavlifondets fagutvalg for strategiske spørsmål har levert en rapport, der de identifiserer 22 kunnskapshull innenfor psykisk helse hos barn og unge. Disse skal seks ulike bruker- og fagorganisasjoner rangere, før Kavlifondets styre avgjør hvilke kunnskapshull de skal lyse ut midler til.

– Psykisk helse for barn og unge er et underfinansiert forskningsområde, sier Jan-Ole Hesselberg.

Vil tette kunnskapshull

Han er godt fornøyd med at Kavlifondet gjør en så grundig vurdering av hva de ønsker å rette forskningsmidlene mot.

– Vi vet at en betydelig mengde helseforskning ikke kommer til nytte. Ofte fordi forskere i for liten grad undersøker hva som er gjort av forskning på området tidligere. For å begrense dette svinnet jobber vi derfor etter en helt ny modell. Først identifiserer et fagutvalg aktuelle kunnskapshull innenfor psykisk helse hos barn og unge. Så prioriteres det blant disse kunnskapshullene av et utvalg bestående av fag- og brukerorganisasjoner. Dette blir igjen førende for hvilke av kunnskapshullene det lyses ut midler til, sier han.

Kavlifondets forskningsmidler