Stiftelsen Dam inviterer til forskningsseminar samme dag som midler til forskningsprosjekter deles ut.

Tirsdag 17. oktober deler Stiftelsen Dam ut forskningsmidler for 2018. Samme dag arrangeres stiftelsens årlige forskningsseminar, som denne gangen får temaet samhandling og helhetlig pasientbehandling.

– De frivillige helseorganisasjonene har sett behovet for å vite mer om god samhandling mellom tjenestenivåene, og Stiftelsen Dam har siden 2016 hatt dette som et satsingsområde, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

I tråd med regjeringens satsing

– Samhandlingsreformens målsetning om en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste, som er tilpasset den enkelte bruker og regjeringens satsing på «Pasientens helsevesen», underbygger behovet for å tilrettelegge for reell samhandling med pasienten i sentrum, sier fagrådgiver i Stiftelsen Dam, Ida Svege.

Svege begynte i jobben i stiftelsen 1. mai, og har hatt planlegging av tematikk for forskningsseminaret som en av sine første arbeidsoppgaver i stiftelsen.

Ønsker mer forskning på samhandling

Stiftelsen Dam ønsker større forskningsaktivitet knyttet opp mot de helseutfordringene som innbyggerne i Norge møter i hverdagen der de bor.

– God pasientbehandling handler om å se hele mennesker. Helhetlig pasientbehandling krever mye av tjenestene, og pasientene vet oftest hvor skoen trykker. Kunnskap og medvirkning trengs for å få dette til, sier Lillehagen.

To tredjedeler av forskningsmidlene skal derfor bevilges til forskning som søker svar på problemstillinger som omhandler samhandling mellom de ulike aktørene og tjenestenivåene i helsetjenesten, samt helse- og tjenestetilbudet i kommunene.

– Som en naturlig forlengelse av dette vil tema for forskningsseminaret i år være forskning på samhandling og helhetlig pasientbehandling. Vi ser frem til et spennende seminar om et høyaktuelt tema, med forskning som vil belyse metoder for og resultat av samhandling og brukertilpasset behandling, sier Svege.

Informasjon om påmelding og detaljer rundt forskningsseminaret kommer i løpet av juni, men allerede nå kan du melde din interesse ved å fylle ut dette skjemaet. Da vil du få tilbud om rabatterte billetter til seminaret, før den ordinære påmeldingen åpner.

Les mer om forskningsseminaret i 2016 her: Få forskningen fram