Det er et demokratisk problem at så mange kliniske studier i dag ikke publiseres mener SVs toppkandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.

Høsten 2016 tok Stiftelsen Dam initiativ til å signere AllTrials-oppropet, hvor vi fikk med oss alle de store helseorganisasjonene, samt en rekke store høyskoler og universitet. Budskapet er at all klinisk helseforskning må registreres og publiseres, slik at resultatene gjøres tilgjengelig for både allmennheten og helsepersonell.

SV eneste parti

Så langt er SV det eneste partiet på Stortinget som har programfestet at de støtter oppropet.

– Det er viktig for oss i SV fordi kunnskap er avgjørende for fremskritt, og fordi det er et demokratisk problem at så mange kliniske studier i dag ikke publiseres. Jeg er bekymret for at vi får en dårligere forståelse for sykdommer og behandling, og at vi gjør færre framskritt i helseforskningen enn vi ellers kunne gjort, sier hun.

– Det er fortsatt så mye vi ikke vet og forstår, og vi vet ikke hva som vil være nyttig på lengre sikt. Derfor er vi framover avhengig av en fri og tilgjengelig forskning, sier hun.

Vil ta saken med til Stortinget

Over 700 organisasjoner internasjonalt har signert All Trials oppropet for å registrere og publisere alle kliniske studier. I Norge har er det Stiftelsen Dam som leder dette arbeidet, og over 30 helseorganisasjoner og institusjoner står bak kravet.

– Jeg vil hilse alle som har signert og si at vi er helt avhengig av at dere presser på. Uten det presset og arbeidet vil vi ikke kunne nå fram. Både for å gjøre problemstillingen kjent og for å vise hva vi går glipp av.  Så skal vi følge opp politisk.

Denne saken har foreløpig ikke vært debattert i Stortinget. Leder av kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget, Trond Giske, fikk i november i fjor overlevert AllTrials-oppropet. Kaski lover at hun vil ta denne saken opp i Stortinget.

– Dette er en sak vi vil følge opp i Stortinget i neste periode, enten i forbindelse med et nytt flertall og forhandlinger etter valget eller som et eget forslag i Stortinget, avslutter Kaski.

All trials Norway

  • AllTrials er et internasjonalt initiativ, startet i England av Ben Goldacre i England, og som tar til orde for at all klinisk forskning skal registreres og publiseres.
  • Oppropet er skrevet under av over 90.000 personer og 700 organisasjoner internasjonalt.
  • AllTrials Norway ble startet av Stiftelsen Dam i 2016, etter at stiftelsen tok initiativ til et felles opprop blant norske helseorganisasjoner og -institusjoner.
  • Oppropet ble signert av 31 organisasjoner og institusjoner, og overlevert til leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Trond Giske.
  • AllTrials Norway jobber for at all forskning skal registreres og publiseres, primært i open access-publikasjoner, samt å informere om liknende arbeid som gjøres på internasjonalt nivå.
  • Se hele oppropet og hvilke organisasjoner og institusjoner som har signert her.