Etter at Bård Høivang fikk hjerneslag, var bassengtrening med fysioterapeut en av de viktigste rehabiliteringstiltakene han fikk. Da kommunen fjernet tilbudet, måtte han betale for opptreningen av egen lomme. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Vi kunne jo øvelsene, så da vi ikke lenger fikk rehabiliteringstreningen i bassenget, så tenkte jeg at jeg måtte dra i gang en trening selv, forteller Bård Høivang (60).

For tolv år siden fikk han hjerneslag, og hadde behov for rehabilitering og opptrening for å komme seg tilbake til et godt hverdagsliv.

Torsdag forteller Bård sin historie på Stiftelsen Dams arrangement «Rehabiliteringsløft NÅ» på Madam Reiersen i Arendal.

Les også: Gunn-Alise er kronisk syk: – Jeg hadde ikke trengt å være 32 år og uføretrygdet

Tilbudet ble fjernet

Etter hjerneslaget ble Bård operert på Rikshospitalet, og fikk så et to års rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Da han skulle hjem igjen til Arendal fikk han tilbud om bassengtrening med fysioterapeut, sammen med andre i samme situasjon.

Men etter en stund ble tilbudet om bassentrening tatt fra gruppa, som følge av kutt i kommunens budsjetter. Fortvilelsen blant Bård og treningskompisene var naturlig nok stor, og for Bård ble løsningen å organisere treningen selv.

– Jeg leide bassenget med penger fra egen lomme, og fikk meg med 8-9 andre på treningen. På det tidspunktet hadde vi jo trent en stund, slik at vi kunne øvelsene, i tillegg til at vi pleide å samles et par timer etter trening for sosialt samvær, forteller han, og understreker at etter alvorlig sykdom er også det sosiale samværet med andre likepersoner en viktig del av rehabiliteringen.

Kvalitetssikring av treningen var imidlertid totalt fraværende, ettersom de organiserte tilbudet selv – uten hjelp fra helsepersonell.

LHL ble redningen

Bård står på stand for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) under Arendalsuka, når Stiftelsen Dam møter han. Der står han med et sterkt personlig engasjement for den frivillige organisasjonen, som ble redningen for videre rehabilitering.

– Jeg fikk tips om at jeg burde melde meg inn i LHL, og etter at jeg gjorde det, fikk vi til en ordning der organisasjonen dekker leie av bassenget, forteller Bård, som er full av lovord for hva frivilligheten kan bidra med.

– Vi mistet også den faste tiden vår i bassenget, men nå har det ordnet seg, og vi er kjempetakknemlige for at LHL bidrar med å dekke utgiftene til bassengleie. Det er veldig viktig for oss, sier han.

  • Torsdag 17. august 2017 arrangerer Stiftelsen Dam en paneldebatt under Arendalsuka.
  • Arrangementet har fått navnet «Rehabiliteringsløft NÅ», der Stiftelsen Dam med sine 36 medlemsorganisasjoner i ryggen, ber om et løft for rehabiliteringen i Norge.
  • I panelet sitter statssekretær Lisbeth Normann (H), førstekandidat i Telemark, Kathrine Kleveland (Sp) og førstekandidat i Vest-Agder, Mali S. Tronsmoen (SV).
  • I tillegg får panelet høre to pasienthistorier, fra LHL og Norsk Revmatikerforbund. Bård Høivang er en av disse.