Gunn-Alise Brustad (32) rørte publikum med sin sterke historie om å være kronisk syk, uten å få verken tilrettelegging eller rehabilitering. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Politikerne fikk noe å tenke på etter arrangementet i Arendal. Det var spennende at det også var politisk uenighet om rehabilitering. Det er bra, for da får vi debatt, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, om paneldebatten «Rehabilitering NÅ», som ble arrangert under Arendalsuka 2017.

Rørte med personlig historie

Særlig ble både publikum og politikere berørt av Gunn-Alise Brustads historie om å være kronisk syk hele livet, uten å få nødvendig hjelp i helsevesenet.

Brustad fortalte om et liv med sterke smerter, og en hverdag som 32 år og ufør – noe hun selv mener kunne vært unngått, dersom hun hadde fått rehabilitering og tilrettelegging fra tidlig alder.

– Vi fikk høre sterke og modige brukerhistorier i Arendal. De bidro til at den politiske debatten fikk temperatur, sier Lillehagen.

Mali Steir Tronsmoen (SV (f.v.), Kathrine Kleveland og Lisbeth Normann (H) deltok i paneldiskusjonen under Arendalsuka. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Arrangementet er en oppfølging av et opprop for bedre rehabilitering, som Stiftelsen Dam, med medlemsorganisasjonene i ryggen, leverte til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i mai i år.

SE REPORTASJE PÅ NRK: – Hadde jeg bare blitt trodd litt tidligere

Ikke godt nok tilbud i dag

I oppropet kreves det blant annet økt kunnskap, flere ressurser og en egen stortingsmelding om rehabilitering. Under paneldebatten i Arendal deltok statssekretær Lisbeth Normann (H), førstekandidat i Vest-Agder, Mali Steiro Tronsmoen (SV) og førstekandidat i Telemark, Kathrine Kleveland (Sp).

På tross av politisk uenighet om hvordan man best oppnår et tilfredstillende rehabiliteringstilbud i Norge, er det bred enighet om at det fortsatt er behov for et løft. Lillehagen understreker at Stiftelsen Dam og medlemsorganisasjonene vil fortsette å jobbe for at kravene i oppropet realiseres.

– Kunnskap, ressurser og handling er viktige stikkord. Det trengs en reell satsing på mange rehabiliteringsløp i Norge, det vil lønne seg for samfunnet, og for pasientene, sier han.

Gikk du glipp av arrangementet? Her kan du se video:

Les mer om arrangementet her:

Rehabiliteringsløft til Arendalsuka

Gunn-Alise er kronisk syk: – Jeg hadde ikke trengt å være 32 år og uføretrygdet

Bård takker LHL for at han får rehabilitering