15.september går fristen ut får å søke prosjekter for Helse høst 2017.

Fristen er satt til klokka 15 denne dagen, så husk å levere søknadene innen den tid!

Samme dag og tidspunkt er det også søknadsfrist for Ekspress høst 2017.

Slik søker du midler

Her finner du retningslinjer for de ulike ordningene.

Vi gleder oss til mange gode søknader!