De siste dagene har Stiftelsen Dam hatt glede av å overraske fire forskere og organisasjoner med midler. Nå kommer resten av listen! Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Det er andre gang Stiftelsen Dam tildeler forskningsmidler, som følger den nye forskningsstrategien der to tredjedeler av midlene skal gå til forskning på primærhelsetjeneste og samhandling.

Som i fjor reflekterer både søknadsmengden og tildelingen den nye strategien.

– Det trengs mer kunnskap om samhandling som gir bedre pasientforløp og styrker kompetansen nærmest pasienten, ute i kommunene. Årets tildeling treffer disse utfordringene godt, sier  generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Tirsdag 17. oktober deler Stiftelsen Dam ut drøyt 78 millioner kroner til totalt 108 forskningsprosjekter. Av disse er 34 helt nye prosjekter, mens 74 prosjekter får midler for andre eller tredje år.

– Forskning må til for å skape og validere kunnskap. Skal vi få bedre helsetjenester og behandling må det ressurser på plass for å finne viktige svar, sier Lillehagen.

HER KAN DU SE HELE LISTEN OVER FORSKNINGSTILDELINGEN

I dagene før forskningstildelingene har stiftelsen overrasket nye forskningsprosjekter med midler:

Abdi Ali Gele (nr to f.v.) får midler til prosjektet «Bruk av prevensjonsmidler blant somaliere». Han er den eneste seniorforskeren i årets tildeling. Gele, som får midlene via Norske Kvinner Sanitetsforening, skal se på bruken av prevensjonsmidler blant somaliske kvinner i Norge og Somalia, i en komparativ studie. Her med forskningsansvarlig i NKS, Elisabeth Swärd (t.v.), generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen og fagsjef for forskning, Eli Drivdal. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
Ann Britt Sandvin Olsson (midten) får midler til sin phd gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Hun skal se på hvordan man kan få til reell brukermedvirkning i utvikling av helsetjenestene. Her med prosjektkooridnator i FFO, Øivind Skotland og fagsjef for forskning i Stiftelsen Dam, Eli Drivdal. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
Hans Petter Solli (nr to f.v.) får midler til en post doc-stilling og prosjektet «Musikkterapi, psykisk helse og rus» gjennom Rådet for psykisk helse. Her sammen med prosjektkooridantor i Rådet for psykisk helse, Charlotte Elvedal, fagsjef for forskning i Stiftelsen Dam, Eli Drivdal og generalsekretær, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
Katrine Saats (midten) får midler til sin phd og prosjektet «Den verdige døden», gjennom Norske Kvinners Santitetsforening. Prosjektet skal se på hva som hemmer og fremmer verdighet i siste livsfase hos eldre, alvorlig syke kvinner. Her sammen med forskningsansvarlig i NKS, Elisabeth Swärd (t.v.) og fagsjef for forskning i Stiftelsen Dam, Eli Drivdal. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten