Stiftelsen Dam inviterer til frokostseminar på Litteraturhuset i Bergen den 23. november. Logo: Litteraturhuset i Bergen

Rapporten «Levekår og helse i Bergen 2016» avdekket store forskjeller blant innbyggerne i Bergen. Dette er tilfelle i mange av landets byer, men det finnes allerede en god løsning på å utjevne forskjellene, nemlig frivilligheten.

– I over 20 år har vi i Stiftelsen Dam gitt prosjektstøtte til frivillige helseorganisasjoner. Vår målsetning om å bidra til bedre helse for alle i Norge handler også i stor grad om å bidra til bedre levekår – og vi ser at prosjektene gir veldig gode resultater, sier generalsekretær, Hans Christian Lillehagen.

Meld deg på frokostseminar om frivillighet og levekår på Facebook!

Ikke i Bergen 23. november? Følg med på frokostseminaret på video her!

Lær om frivillighet og støtteordninger

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Så hvordan bidra til at de store levekårsforskjellene i Bergen blir mindre? Mye av løsningen ligger i å la seg inspirere av de gode idéene som allerede eksisterer, og samtidig senke terskelen for å søke økonomisk støtte, tror Lillehagen. For å få til det er det viktig for Stiftelsen Dam å være ute i de ulike lokalmiljøene, og informere om prosjektstøtte og søknadsordninger.

– Derfor inviterer vi nå til et frokostseminar i Bergen, der vi blant annet har fått med oss prosjektledere fra suksessfulle prosjekter i nærområdet. Vi har tro på at inspirasjon fra disse, i kombinasjon med informasjon fra oss om hvordan våre støtteordninger fungerer, kan bidra til enda mer frivillighet i Bergen, sier han.

Disse kommer

Tre prosjektledere har allerede bekreftet at de vil presentere sine prosjekter under frokostseminaret. Prosjektene det gjelder er:

Utrustet Ung gjennom Norges Idrettsforbund, som er et aktivitetstilbud for unge rusmiddelavhengige og unge som er i fare for å bli det.

Støttespiller (tidligere Omsorg og nettverk for unge flyktninger) gjennom Røde Kors, som er et inkluderingsprosjekt, der norske familier ønsker unge flyktninger velkommen inn i sine hjem, for å bidra til både omsorg, vennskap og nettverk.

Brannsjansen (tidligere Jobbsjansen) gjennom Norges Idrettsforbund, som er et prosjekt der målet er å få unge mennesker, som står i fare for å falle ut av skole- og arbeidslivet, ut i arbeid.

Fra gata til idrett gjennom Norsk Folkehjelp, som er et prosjetk der målet er å få barn og unge med innvandrerbakgrunn med på ulike aktiviteter.

Følg også med på Facebook-arrangementet for frokostmøtet her.

I tillegg skal Hilde Danielsen og Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, som begge jobber ved Uni Research Rokkansenteret innlede på frokostseminaret. Danielsen forsker blant annet på urbanitet, plass, inklusjon og eksklusjon, sosiale bevegelser og kulturelle og sosiale perspektiv på velferd og helse, mens Bendixsen er sosialantropolog og har forsket mye på migrasjon. De to skal blant annet snakke om hva som skaper gode lokalmiljøer i byene.

Glad for støtte fra kommunen

Til seminaret kommer også helsebyråd i Bergen, Rebekka Ljosland.

– Vi er veldig glad for at Ljosland takket ja til invitasjonen, og at hun og byrådet for øvrig også er svært positive til dette tiltaket. At de frivillige organisasjonene kan ha et godt samarbeid med kommunen er avgjørende, blant annet når det gjelder videre drift av gode løsninger, etter endt prosjektperiode. Det er lønnsomt for både organisasjonene, for kommunen og ikke minst for de mange deltakerne som drar god nytte av den frivillige helseinnsatsen, sier Lillehagen.

Torsdag 23. november klokken 08 er med andre ord Litteraturhuset i Bergen stedet å være, dersom du ønsker å lære mer om frivillighet som virkemiddel til å utjevne levekårsutfordringer. Helt gratis er det også, og Stiftelsen Dam byr på god frokost og varm kaffe!

Meld deg på frokostseminar om frivillighet og levekår på Facebook!

Ikke i Bergen 23. november? Følg med på frokostseminaret på video her!

Fakta

  • Stiftelsen Dam deler hvert år ut omlag 250 millioner kroner til rundt 900 helseprosjekter og -forskning.
  • 23. november klokken 08-10 arrangerer stiftelsen frokostseminar på Litteraturhuset i Bergen i rommet Olav H. Hauge.
  • Temaet for frokostseminaret er hvordan frivilligheten best rustes til å bidra i å utjevne levekårsutfordringer.
  • Frokostseminaret er gratis og åpent for alle.