Helseprisen går til et prosjekt i regi av en frivillig organisasjon. Illustrasjon: Stiftelsen Dam

– Det var stor variasjon og svært høy kvalitet på de nominerte prosjektene, så juryen har hatt en tøff jobb når de skal velge finalister, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Men etter en solid vurdering endte juryen til slutt på følgende tre prosjekter, som nå altså er i finalen til å vinne prisen:

#jegelsker

Unge Funksjonshemmede

Jeg ønsker å vise at det finnes et stort mangfold av kjønnsidentiteter og legninger, forteller Luna Andrine Engh. Hun og kjæresten Alexa Hamsund er modeller i utstillingen #jegelsker. Foto: Brian Cliff Olguin/Unge Funksjonshemmede

I juni 2017 åpnet fotoutstillingen #jegelsker, som er en unik portrettserie av mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Bildene viser både sårbarhet og sensualitet, og hensikten med utstillingen har vært å bryte ned stigma.

– Vi har laget fotoutstillingen Jeg elsker for å vise at unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer har en seksualitet på linje med alle. Når vi som samfunn overser at ungdom med funksjonsnedsettelser har de samme følelsene, drømmene og behovene som andre, hindrer vi folk i å leve ut sin seksualitet åpent og trygt. Det vil vi gjøre noe med, sa generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Synne Lerhol, da utstillingen åpnet.

Unge funksjonshemmede har naturligvis de samme spørsmålene om relasjoner og sex som andre. Likevel opplever mange at deres seksualitet er usynliggjort og tabubelagt. Bevisstgjøring rundt dette temaet kan bidra til at flere kan leve ut sin seksualitet åpent og trygt, og vil dermed gi økt livskvalitet for veldig mange mennesker.

Forført av spriten

Rådet for psykisk helse

I tv-serien Forført av spriten møter vi fem kvinner, som alle har slitt med alkohol. Resultatet har blitt en sterk skildring, med mange nyanser, av en av vår tids store tabuer. Foto: Fenris film/NRK

Det anslås at minst 100.000 kvinner i Norge sliter med alkoholmisbruk, men samtidig fungerer tilsynelatende normalt i sin tilværelse. De aller fleste lever et dobbeltliv, og det er store mørketall. Svært mange kvinner som lever med et skjult alkoholmisbruk blir ikke fanget opp av et hjelpeapparat.

Årsaken er at mange skjuler sitt misbruk, og flere kvinner en menn gjør dette – mye fordi det er forbundet med grenseløs skam. Å være kvinne og alkoholiker er særlig stigmatiserende.

Prosjektet Forført av spriten er en tv-serie som ble sendt på NRK høsten 2017. I programserien møter vi fem kvinner, som alle fikk problemer med alkohol. I serien møter vi også barn, kollegaer og venner av de fem kvinnene, som forteller om sine opplevelser med alkoholmisbruk hos en av sine nærmeste.

Dette gir et unikt innblikk i en av vår tids store tabuer, men bidrar også til kunnskap og håp for andre som er i samme situasjon.

#sjekkdeg

Kreftforeningen

Kampanjefilmen til #sjekkdeg viser historien til en vanlig ung norsk kvinne, Stine Hagen. Hun sjekket seg først to år etter at hun fikk den første påminnelsen. Da hadde hun alvorlige celleforandringer i livmoren. Skjermdump: #sjekkdeg/Kreftforeningen

I mars 2015 fikk Thea Steen diagnosen livmorhalskreft. Resten av livet sitt viet hun til å bidra til at unge kvinner skal ta celleprøve, for å unngå livmorhalskreft. Da den første kampanjefilmen ble lansert i september 2016 var det to måneder siden Steen døde, men allerede da hadde hun bidratt til å redde flere liv med sin innsats.

Før kampanjen var det en nedadgående trend blant unge, der stadig færre tok celleprøve. Men i mars 2017 – altså et halvt år etter at kampanjefilmen ble lansert, og to år etter at #sjekkdeg-kampanjen ble startet, hadde over 34.000 flere sjekket seg.

I Norge er det rundt 300 nye tilfeller av livmorhalskreft hvert året, og 70 dør årlig av sykdommen. Ved å ta celleprøve kan man oppdage forstadie til kreft, og ved hjelp av en enkel behandling kan man bidra til å forebygge sykdommen.

#sjekkdeg-kampanjen har fått stor oppmerksomhet, og det antas at kampanjen allerede har bidratt til å redde liv – og å få ned antallet tilfeller av livmorhalskreft.

Deles ut 5. desember

Helseprisen er Stiftelsen Dams hederspris, som deles ut til et prosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon, som avsluttes det året prisen deles ut. Prosjektet må ha utmerket seg innen en eller flere av følgende kategorier:

  • Nyskapning og kreativitet.
  • Spesielt gode resultat og god nytte
  • Samarbeid, enten tverrfaglig, mellom organisasjoner og/eller mellom organisasjonen og fagmiljøer.
  • Skapt engasjement og entusiasme.
  • Forskningsprosjekter må i tillegg vise til publisering av resultatene. De må også redegjøre for tilknytning og samarbeid mellom prosjekt og organisasjon.

Det er andre gang at Helseprisen deles ut. I 2016 var det prosjektet Tankevirus, i regi av Rådet for psykisk helse, som vant prisen.

Tirsdag 5. desember kåres vinneren, i forbindelse med arrangmentet Frivillighetsdagen, på Sentralen i Oslo. Les om Frivillighetsdagen og utdelingen av Helseprisen her.

Helseprisen

  • Stiftelsen Dams årlige utmerkelse som deles ut til et prosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
  • Deles ut på Sentralen mandag 5. desember 2017.
  • Premien er på 50.000 kroner.
  • Sjekk statuttene for Helseprisen her.
  • Det er en jury som kårer vinneren av Helseprisen. Årets jury har bestått av: generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Tone Granaas, stortingspolitiker Tone Wilhelmsen Trøen, kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, journalist Ingeborg Senneset og psykologspesialist Nadia Ansar.